Aanbestedingssystematiek Steunpunt Architectuuropdrachten voorbeeld voor UK – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

In nauwe samenwerking met Architectuur Lokaal implementeert Project Compass de systematiek van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden voor beter aanbesteden van architectuur in het Verenigd Koninkrijk. Onder de kop ‘Will Compass lead the way to work?’ ontdekt BDOnline vandaag ‘how a website from Holland could change the face of procurement in the UK.‘

In Nederland is, mede dankzij de inzet van het Steunpunt, de kwaliteit van het aanbesteden van architectuur flink verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. Dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Samen met onder meer Britse partners richtte Architectuur Lokaal een internationale kennispool op, met als eerste resultaat de implementatie van een vergelijkbare systematiek van digitalisering, vereenvoudiging en transparantie voor het aanbesteden van architectuur, zoals het Steunpunt die in Nederland heeft ontwikkeld. Met Project Compass wordt de Britse markt ook voor Nederlandse architecten beter toegankelijk.

Bij het aanbesteden van architectuur valt in het Verenigd Koninkrijk een flinke inhaalslag te maken. Initiatiefnemers Walter Menteth en Russell Curtis van Project Compass willen ‘het ontransparante doolhof van openbare aanbestedingen openblazen’. Met de inzet van een aantal digitale instrumenten die het Steunpunt van Architectuur Lokaal voor Nederland maakte, wil Project Compass een compleet overzicht van aanbestedingen voor architectuur bieden. Zo kan ook voor het Verenigd Koninkrijk een centrale portal beschikbaar komen die direct zichtbaar maakt waar de kansen voor de markt liggen, die online hulpmiddelen biedt om een goede aanbestedingsprocedure op te zetten (Kompas) en een transparant overzicht geeft van alle procedures en de uitkomst hiervan (SESAM). Tenslotte zal Project Compass ook ondersteuning bieden voor aanbestedende diensten.
Volgens BD Online telt het Verenigd Koninkrijk 4,8 miljoen midden- en kleinbedrijven. Project Compass richt zich op architectuuropdrachten boven 10.000 pond en stelt dat het opzetten van een aanbestedingsprocedure gemiddeld 6.000 pond kost.

Meer informatie over Project Compass is te verkrijgen via [email protected]