4 juli bekendmaking winnaars ontwerpprijsvraag Brood en Spelen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 95 inzendingen opgeleverd. Maar liefst 51 teams maakten plannen voor locaties voor Noord-Brabant. Voor Overijssel werden twintig plannen ingezonden en voor Gelderland 24.
‘Brood en Spelen, Nieuwe perspectieven voor het platteland’ is een ontwerpprijsvraag die ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengt om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.
Op 4 juli worden de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst in Barneveld.

Zestien winnaars
De prijsvraag Brood en Spelen, nieuwe perspectiefen voor het platteland bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant en van Gelderland/Overijssel. De jury, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman, zal zestien winnaars selecteren. In de tweede ronde werken de teams die de geselecteerde inzendingen hebben ingediend, hun idee uit tot een realiseerbaar plan met ruimtelijk ontwerp, waarbij zij worden begeleid door experts. Elk van de maximaal acht deelnemende teams voor elk van de beide regio’s ontvangt voor deze opdracht € 25.000 excl. btw van de betrokken provincies.

Bekendmaking winnaars op 4 juli
De winnaars worden bekend gemaakt bij een openbare bijeenkomst op 4 juli, vanaf 14.00 uur, in De Hoefslag, Wencopperweg 52, Barneveld. Tijdens deze bijeenkomst kijken de juryvoorzitters terug op de inzendingen en worden natuurlijk de 8 winnende teams in Gelderland/Overijssel en de 8 winnende teams in Noord-Brabant bekend gemaakt.
Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn; u kunt zich hier aanmelden.
Voor meer informatie: prijsvraagbroodenspelen.nl.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs i.s.m. de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, LTO, het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
De prijsvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met Architectuur Lokaal en is gebaseerd op Kompas bij Prijsvragen.