2e EU Aanbestedingendag – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Landelijke bijeenkomst over verbetering van aanbestedingsprocedures van Rijksbouwmeester, BNA, VNG, NEPROM, PIANOo, Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden.

Een jaar geleden organiseerde Architectuur Lokaal op verzoek van de Rijksbouwmeester en samen met VNG, BNA en NEPROM de EU Aanbestedingendag, een landelijke bijeenkomst over de problematiek bij (Europese) aanbestedingen aan architecten en projectontwikkelaars. Het afgelopen jaar hebben de partijen onder regie van de Rijksbouwmeester en in samenwerking met PIANOo gewerkt aan concrete acties om tot verbeteringen te komen.

Op 3 december 2009, precies een jaar later, nodigen de partijen wederom gemeentebestuurders, architecten, projectontwikkelaars, corporaties, ambtelijke projectleiders, inkoopmanagers en bouwmanagementadviseurs uit om de voortgang te bespreken.
Bij deze bijeenkomst presenteert de Rijksbouwmeester haar advies voor verbeteringen van het aanbesteden van architectendiensten en wordt onder meer KOMPAS light, de vereenvoudigde, digitale handleiding voor het opstellen van de aanbestedingsleidraad gepresenteerd.
Sprekers bij de bijeenkomst zijn Liesbeth van der Pol Rijksbouwmeester, Cilly Jansen directeur Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, Adri Duivesteijn VNG Commissie Ruimte en Wonen, Jeroen van Schooten voorzitter Bond van Nederlandse Architecten en Jan Fokkema directeur NEPROM. Felix Rottenberg treedt op als dagvoorzitter.