245 inzendingen voor prijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De ideeënprijsvraag Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere heeft 245 inzendingen opgeleverd. Wethouder Tjeerd Herrema is blij met dit eerste resultaat: “Ik ben benieuwd wat erbij zit en kijk nu al uit naar de bekendmaking van de winnaars op 6 juli. Hiermee maken we, samen met het Rijk, een begin met een zeer bijzondere en nu nog unieke bouwstroom in Nederland. In Almere kan het komende jaar de ’try out’ plaatsvinden die vervolgens zijn weg kan vinden naar alle andere Tiny House gemeenten.”

Categorieën
Op 20 april 2016 om 12.00 uur precies sloot de inzendingstermijn. Deelnemers aan de prijsvraag konden hun visie geven op het ideale Tiny House, een huisje van maximaal 50 m2 bruto vloeroppervlakte. Er konden plannen worden ingediend in drie categorieën van woonmilieus. De meeste inzendingen werden ingediend in de categorie ‘Permanent’; hiernaast zijn voorstellen gedaan in de categorie ‘Tijdelijk’ en de categorie ‘Pioniers’. Een technische commissie toetst de geldigheid van de inzendingen aan het prijsvraagreglement.

Jury
De inzendingen die aan het reglement voldoen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van burgemeester Franc Weerwind. De jury bestaat uit Edwin Oostmeijer (ontwikkelaar), Elsbeth Falk (architect), Arne Hendriks (kunstenaar en filosoof), Jelte Glas (deeltijdbewoner en bouwer Tiny House) en Monique Brewster (directeur-bestuurder woningcorporatie).
De jury wijst maximaal 25 inzendingen aan als winnaars van de prijsvraag, en een reservepool van maximaal 25 inzendingen. Aan de winnaars wordt de kans geboden om hun inzending daadwerkelijk te realiseren. Zij krijgen een optie op een bouwlocatie binnen het door hen gekozen woonmilieu en kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun Tiny House in een ‘lab’sfeer.

Tentoonstelling De gemeente Almere onderzoekt samen met de winnaars en het Woningbouwatelier de mogelijkheden van huisvesting van kleine huishoudens in compacte, duurzame en betaalbare huizen in een BouwEXPO.

Vanaf 1 juni worden exposeert Kunstlinie Almere Flevoland alle inzendingen in de foyer van Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Het resultaat van de prijsvraag wordt op 6 juli bekendgemaakt in aanwezigheid van minister Blok.

Meer weten?
Informatie over de BouwEXPO Tiny Housing is te vinden op bouwexpo-tinyhousing.nl. Architectuur Lokaal organiseert en begeleidt de prijsvraag. Kijk hier voor het reglement van de prijsvraag.