100Q= V²? Kwaliteitsborging op vinexlocaties – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2019

Seminar ter gelegenheid van de 100e bijeenkomst van het kwaliteitsteam Vathorst. Over kwaliteitsborging op vinexlocaties. Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een VINEX-wijk in het quadraat opgeleverd?

Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een VINEX- wijk in het quadraat opgeleverd? Ter gelegenheid van de 100e bijeenkomst van het Kwaliteitsteam Vathorst organiseerde Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) samen met Architectuur Lokaal een seminar over kwaliteitsborging op vinexlocaties.

Welke kwaliteitsteams zijn er, wat is hun doel en mandaat, in wiens opdracht opereren zij, waarop toetsen zij, wie (welke competenties?) zijn in de teams vertegenwoordigd, in welke planfase(n) is het team actief? Hoe verhoudt de praktijk in Vathorst zich tot andere locaties? Wat levert kwaliteitsbeleid op vinexlocaties op? Welke lessen zijn te leren? Levert gerichte locatiespecifieke kwaliteitsbewaking een kwadraat aan kwaliteit op? Tijdens het seminar gingen ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek om antwoord te krijgen op deze vragen.

Voorafgaand aan 100Q= V²? onderzocht zelfstandig planoloog José van Campen kwaliteitsbeleid op 7 vinexlocaties die in Publiek Private Samenwerking tot stand zijn gekomen. Het onderzoek vormde vormde de basis voor de discussie tussen de verschillende deskundigen tijdens het seminar over kwaliteitsborging op 10 september. De resultaten van het onderzoek van José van Campen kunt u lezen in LET OP ! KWALITEIT. Een essay over de kwaliteitsborging bij zeven VINEX-locaties.

Hoe gaan andere kwaliteitsteams in publiek-private VINEX-locaties te werk? En wat valt er te leren van de ervaringen van het kwaliteitsteam Vathorst en dat van anderen? In de publicatie De puzzel van kwaliteit. Een analyse van kwaliteitsborging op Vinex-locaties kunt u het verslag lezen van de bijeenkomst. Omdat het essay inmiddels is uitverkocht is deze nogmaals opgenomen in de laatst genoemde publicatie.

Lees ookKwaliteit in Vathorst door privaat commitment‘, Architectuur Lokaal #64