• Architectuur Lokaal
  Onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor bouwcultuur.
  Lees meer
 • De Opdrachtgeversschool
  Ideale leerschool voor opdrachtgevers.
  Lees meer
 • De Olifantenkooi
  Platform van jonge ontwerpers, opdrachtgevers en andere professionals in de bouw.  
  Lees meer
 • KOMPAS
  Digitale voorbeeldmodellen voor het opstellen van aanbestedingen en prijsvragen voor architectuuropdrachten en werken met ontwerp.
  Lees meer
 • Atelier ZZ
  Ontwerpen met omgevingsrecht.
  Lees meer
 • Waaaro?Daaaro!
  Nationaal architectuurbeleid op de kaart.
  Lees meer
 • Verhalen
  De praktijk van opdrachtgeven en ontwerpen.
  Lees meer
 • Atlas op tournee
  Bijeenkomsten en reizende tentoonstelling naar aanleiding van publicatie 'Atlas van de verstedelijking in Nederland'.
  Lees meer

Actueel

Reactie op Kamervragen beter aanbesteden architectuur

nieuwsbericht | 28 augustus 2015
Eind juli stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. De antwoorden zijn gisteren gepubliceerd. Lees de reactie van minister Kamp. Zie ook @ArchLokaal.

Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf zoekt jonge ontwerpers

Aanmelding geopend | aanmelden uiterlijk 21 september 2015
Atelier ZZ van Architectuur Lokaal onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet. Ontwerp en betrokkenen uit het gebied vormen het uitgangspunt voor een pilot in de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor is het Atelier Toekomstvisie...

Opvallende resultaten onderzoek over startups

nieuwsbericht | 26 augustus 2015
Wist u dat de hoogste concentraties van kleine bedrijven vaak te vinden zijn in Vinexwijken? Of dat klassieke bedrijventerreinen niet per se een gewenste vestigingslocatie zijn? Bureau Nieuwe Gracht onderzocht de vestigingsdynamiek van kleine bedrijven en destilleerde strategieën voor...

Wonen in een kelderbox? (Betere) Woonmogelijkheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

oproep De Olifantenkooi | aanmelden voor 14 september 2015
Ben je een jonge professional in de architectuur, zorg of projectontwikkeling? Heeft maatschappelijke problematiek je interesse en draag je vanuit je vak graag bij aan zorgvraagstukken? Wil je in korte tijd waardevolle actuele kennis en een opdrachtgeversnetwerk in de zorg opbouwen? Ben je een...