• Architectuur Lokaal
  Onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor bouwcultuur.
  Lees meer
 • Hitte in de Delta
  Landelijke manifestatie voor nieuwe gemeentebestuurders.
  Lees meer
 • De Opdrachtgeversschool
  Ideale leerschool voor opdrachtgevers.
  Lees meer
 • De Olifantenkooi
  Platform van jonge ontwerpers, opdrachtgevers en andere professionals in de bouw.  
  Lees meer
 • KOMPAS
  Digitale voorbeeldmodellen voor het opstellen van aanbestedingen en prijsvragen voor architectuuropdrachten en werken met ontwerp.
  Lees meer
 • Platform Openbare Ruimte
  Katalysator van kennisontwikkeling voor ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.
  Lees meer
 • Atelier ZZ
  Ontwerpen met omgevingsrecht.
  Lees meer
 • Waaaro?Daaaro!
  Nationaal architectuurbeleid op de kaart.
  Lees meer
 • Verhalen
  De praktijk van opdrachtgeven en ontwerpen.
  Lees meer
 • De Brabantse Stijlprijs
  Een initiatief van Mijn Mooi Brabant, Provincie Noord-Brabant.
  Lees meer
 • Projectprijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk
  Open Oproep
  Lees meer

Actueel

De Nieuwe Architect bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | 21 oktober 2014
Tot voor kort ontliep het imago van architecten nauwelijks dat van popsterren. Nu de kansen op de arbeidsmarkt zijn geslonken, ligt dat anders en wordt zelfs gesproken over een verloren generatie architecten. Maar studenten in Delft zijn vol vertrouwen over de toekomst en zij staan open voor...

Pier Vellinga reikt klimaatprijs ‘De Peilstok’ uit bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | 16 oktober 2014
Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving: daarvoor vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aandacht met De Peilstok 2014. De Peilstok is een prijs in het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Op 28 november reikt prof. dr. ir. Pier Vellinga,...

Stedelijke ontwikkeling langs nieuwe wegen: workshops OPEN COÖP bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | 14 oktober 2014
Hoe kunnen lokale communities worden betrokken bij stedelijke ontwikkeling? Wat is de betekenis van straatdiners voor citybranding? Hoe ziet het leven in de stad eruit met gebouwen uit de 3D printer? Welke innovatieve financieringsmodellen dragen bij aan een duurzame stad, waar kan circulaire...

Welstand uit Omgevingswet: hoe verder met de advisering over ruimtelijke kwaliteit?

nieuwsbericht | 10 oktober 2014
Ruimtelijke kwaliteit wordt in Nederland al meer dan honderd jaar nauwkeurig beoordeeld in de welstandscommissies. In de Omgevingswet wordt kwaliteitsadvisering niet meer wettelijk geregeld. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar maken. José van Campen en...