Over ons

Architectuur Lokaal

Wat willen we?
Wij dragen bij aan een betekenisvolle bouwcultuur in Nederland door het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Daartoe leggen we verbindingen tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, (ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn bij bouwcultuur. Voor provinciale en lokale bestuurders, gedeputeerden en raadsleden hebben wij bijzondere aandacht.

Wat is bouwcultuur?
Bouwcultuur gaat verder dan het architectonisch ontwerp van gebouwen. Bouwcultuur verbindt cultuurbeleid, architectuurbeleid en bouwbeleid. Bouwcultuur omvat de ruimtelijke ordening, het stedenbouwkundig ontwerp, infrastructurele werken van ingenieurs en vooral het architectonisch ontwerp en kunst in de openbare ruimte. Architectuur is daarbij een maatschappelijke, scheppende taak die wellicht kunst kan worden, maar dat niet op voorhand is. Als breed cultuurbegrip is bouwcultuur gebaseerd op de geschiedenis en traditie van een land of regio. Bouwcultuur is niet voorbehouden aan professionals, maar een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel en van opdrachtgevers in het bijzonder.

Wat doen we?
We zijn een vraagbaak voor planvoorbereiding en over ervaringen die daarmee elders zijn opgedaan. Ook organiseren wij stimuleringsprogramma’s, op eigen initiatief dan wel in opdracht. Dat kan gaan om het voorbereiden en modereren van (raads)debatten, het uitvoeren van evaluatieonderzoek, het organiseren van excursies, het verzorgen van in company cursussen en het uitvoeren van prijzen en prijsvragen. Wij beheren het  Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

Wie zijn we?
Wij zijn een onafhankelijke, ideële stichting met een klein team gemotiveerde en deskundige medewerkers. We spelen flexibel en adequaat in op vragen en ontwikkelingen in het vakgebied en onderhouden directe persoonlijke contacten met een omvangrijk internationaal netwerk. Informele, pragmatische dienstverlening, gekoppeld aan deskundigheid en zorgvuldigheid hebben geleid tot een goede reputatie, ook buiten Nederland. Architectuur Lokaal is vanuit het cultuur- en architectuurbeleid van het rijk uitgegroeid tot een organisatie met een jaaromzet van gemiddeld € 1 miljoen, afkomstig uit opdrachten, subsidies en bijdragen.

Architectuur Lokaal beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangemerkt als culturele instelling.

Nieuwsberichten
Wilt u de nieuwsberichten van Architectuur Lokaal ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmelden nieuwsberichten

Meld u hier aan voor nieuwsberichten van Architectuur Lokaal.
Jaarverslag

Architectuur Lokaal_cover nr.89Stichting Architectuur Lokaal fiscaal nummer: 801894761