Publicatietype

Overige

De boer op!

De Boer op! Landschap in conflict.
Boek over ontwerpopgaven, hun maatschappelijke context en de lessen uit de confrontatie tussen culturele idealen en zorgen over economische ontwikkelingen, in het kader van het project Belvedere in Zuid-Twente.

De publicatie is uitverkocht.

De Juiste Mix

Verbetering van bedrijventerreinen in de stad.
Publicatie bij de prijsvraag 'Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De publicatie is uitverkocht. Inzage mogelijk in de bibliotheek van Architectuur

Uitverkocht

De periferie centraal

Uitgave SFA m.m.v. Architectuur Lokaal en S@M, 1993

Onderzoek naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

De puzzel van kwaliteit

Uitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), 2008

Een analyse van kwaliteitsborging op VINEX-locaties.
Vervolg op het essay 'Let op! Kwaliteit', uitgegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst '100Q= V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

De route naar energietransitie

IABR en Architectuur Lokaal organiseerden een tweedaagse Master Class Ontwerpkracht voor bestuurders op 2 en 3 juni 2016, binnen de inspirerende omgeving van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Deze Master Class richtte zich op

Droomhuizen

V+K Publishing/ Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001

Catalogus van de gelijknamige ideeënprijsvraag voor woningen in particulier opdrachtgeverschap. Niet meer verkrijgbaar, ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Uitverkocht

Een boog, een lab en een paviljoen

Architectuur Lokaal, 2002

Verslag van de OLA-studiereis 2001 langs Franse architectuurcentra, met vele projectbeschrijvingen van bouwprojecten in Orléans, Bordeaux en Parijs. Het verslag werd opgesteld op basis van notities van de deelnemende architectuurcentra uit heel Nederland.

Een gezinsappartement

In vervolg op de Open Oproep Gezinsappartementen publiceerde de gemeente Rotterdam het boekje Een gezinsappartement, een verzameling voorstellen en ideeën om aantrekkelijke gezinswoningen te maken binnen de beperkte ruimte van de grote stad. Het boekje is het resultaat van de prijsvraag onder

Een tweede jeugd

Architectuur Lokaal, 2004

Ouderenhuisvesting in ontwikkeling.
Tien voorbeelden van vernieuwing van ouderencomplexen. Het boek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen aan opdrachtgevers en andere betrokkenen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Een tweede leven

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Architectuur Lokaal, 2012

De bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen.
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is