Publicatietype

Overige

De periferie centraal

Uitgave SFA m.m.v. Architectuur Lokaal en S@M, 1993

Onderzoek naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties.

De publicatie is uitverkocht.

De puzzel van kwaliteit

Uitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), 2008

Een analyse van kwaliteitsborging op VINEX-locaties.
Vervolg op het essay 'Let op! Kwaliteit', uitgegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst '100Q= V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

De route naar energietransitie

IABR en Architectuur Lokaal organiseerden een tweedaagse Master Class Ontwerpkracht voor bestuurders op 2 en 3 juni 2016, binnen de inspirerende omgeving van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Deze Master Class richtte zich op

Droomhuizen

V+K Publishing/ Kunstcommissie Nieuwspoort, 2001

Catalogus van de gelijknamige ideeënprijsvraag voor woningen in particulier opdrachtgeverschap.

De publicatie is uitverkocht.

Een boog, een lab en een paviljoen

Architectuur Lokaal, 2002

Verslag van de OLA-studiereis 2001 langs Franse architectuurcentra, met vele projectbeschrijvingen van bouwprojecten in Orléans, Bordeaux en Parijs. Het verslag werd opgesteld op basis van notities van de deelnemende architectuurcentra uit heel Nederland.

Een gezinsappartement

In vervolg op de Open Oproep Gezinsappartementen publiceerde de gemeente Rotterdam het boekje Een gezinsappartement, een verzameling voorstellen en ideeën om aantrekkelijke gezinswoningen te maken binnen de beperkte ruimte van de grote stad. Het boekje is het resultaat van de prijsvraag onder

Een tweede jeugd

Architectuur Lokaal, 2004

Ouderenhuisvesting in ontwikkeling.
Tien voorbeelden van vernieuwing van ouderencomplexen. Het boek wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen aan opdrachtgevers en andere betrokkenen.

De publicatie is uitverkocht.

Een tweede leven

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg i.s.m. Architectuur Lokaal, 2012

De bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen.
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is

Er komt iets van de grond

Architectuur Lokaal, 2009

Met opdrachtgevers in het landelijk gebied.
Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart. Het boek is gebaseerd op een telefonische enquête onder vijftig gemeenten met een Landschapsontwikkelingsplan en een met

Europa en de architecten

Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendiensten.
Deze publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met