Publicatietype

Overige

De puzzel van kwaliteit

Een analyse van kwaliteitsborging op VINEX-locatiesUitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), 2008

Vervolg op het essay 'Let op! Kwaliteit', uitgegeven ter gelegenheid van de bijeenkomst '100Q= V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

Let op! Kwaliteit

Een essay over de kwaliteitsborgingOntwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV, 2008

Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de bijeenkomst 100Q=V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Aap noot mis

de basis van de brede schoolArchitectuur Lokaal, 2008

Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige landelijke debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen op 17 maart 2008 in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Architectuur Lokaal organiseerde dit debat in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Onze Bruggen

Architectuur Lokaal, 2008

Publicatie over het opdrachtgeverschap bij zes bruggen, waarmee Architectuur Lokaal wil bijdragen aan een goede voorbereiding op de bouwplannen waar opdrachtgevers in de Nederlandse gemeenten de komende tijd mee te maken krijgen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Gratis

GratisBestel

PANORAMA NL<>SC

Expertmeeting Nederland - Schotland over landschap Architectuur Lokaal en Scottish Executive, 2007

Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Schotse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers in Glasgow over landschap. Hoe kan cultuurhistorisch landschap worden ingepast in nieuwe ontwikkelingen?

Architectuur op bedrijventerreinen

Inspirerende voorbeeldenProvincie Utrecht i.s.m. Architectuur Lokaal, 2007

Inspiratieboek met ervaringen van gemeenten en voorbeelden van bedrijfsgebouwen uit verschillende sectoren. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

De Juiste Mix

Verbetering van bedrijventerreinen in de stadMinisterie van Economische Zaken, 2006

Publicatie bij de prijsvraag 'Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Gratis

GratisBestel

Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtgever

Architectuur Lokaal, 2006

Rapport van de vierjaarlijkse enquête ruimtelijke beleid van Architectuur Lokaal onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2006. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, Federatie Welstand en VNG.

PANORAMA NL<>VL

Expertmeeting Nederland - Vlaanderen over opdrachtgeverschapArchitectuur Lokaal en Atelier Lokale Architectuuropdrachten, 2005

Verslag van de uitwisseling tussen 60 Nederlandse en Vlaamse bestuurders, opdrachtgevers, ontwerpers en beleidsmakers ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel in 2004. Ter discussie stond de kwaliteit van opdrachtgeverschap en architectuurbeleid en in Nederland en

Woning op maat

Visioen en werkelijkheid van flexibel bouwenArchitectuur Lokaal, 2005

In deze publicatie staat het Flexibel Bouwen centraal. Aan de hand van zes grotendeels gerealiseerde projecten wordt het principe van aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen toegelicht.

GratisBestel