Publicatietype

Overige

Zo kan het ook!

Best practices architectenselectieArchitectuur Lokaal, april 2011

Een goede architectenselectie is wel degelijk mogelijk binnen de (Europese) wettelijke kaders. In dit boek presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat deel uitmaakt van Architectuur Lokaal, vier essays en 24 interviews met aanbesteders die vertellen over hun

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Het Tweede Begin

Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg Architectuur Lokaal, 2011

Onderzoek van Architectuur Lokaal in opdracht van Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en in samenwerking met RIGO Research en Advies. Tien herontwikkelingsprojecten van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg.

Samen bouwen aan de stad

Architectuur Lokaal, 2010
Bijzonder vormgegeven uitgave over de activiteiten van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap dat Architectuur Lokaal in 2010 en 2011 uitvoerde in opdracht van het ministerie OCW. Een "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap met kaarten en een
17,50 incl. btw en verzendkostenBestel

Stadsarchitecten en Stadsbouwmeesters

Architectuur Lokaal en Rijksbouwmeester, 2010

Samen met de Rijksbouwmeester, de Stadsarchitect van Amersfoort en de Stadsbouwmeester van Haarlem inventariseerde Architectuur Lokaal de stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten: wie van hen beschikken over een stadsarchitect of -bouwmeester als onafhankelijke adviseur van ruimtelijke

GratisBestel

Beleid en uitvoering van lokaal opdrachtgeverschap 2006 – 2010

Ruimtelijke opgavenArchitectuur Lokaal, 2010

Rapport van de vierjaarlijkse enquête ruimtelijke beleid van Architectuur Lokaal onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2006. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, Federatie Welstand en VNG.

Uitverkocht

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

VINIX, VINEX, VINEXT

Gemeente Haarlemmermeer, december 2009

Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige symposium over de Vinex-opgave in de gemeente Haarlemmermeer op 10 december 2009. De uitgave bevat een overzicht van 15 jaar Vinex met onderzoeken, interviews, fotoreportages en persoonlijke herinneringen. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur

Uitverkocht

Van oude gebouwen en nieuwe functies

Herbestemming voor wonen met zorg Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal, 2009

Onderzoek van Architectuur Lokaal in opdracht van Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en in samenwerking met RIGO Research en Advies naar de ervaringen met de herbestemming van gebouwen voor woonzorgprojecten.

Europa en de architecten

Stand van zaken in de discussie over Europese aanbestedingen van architectendienstenAtelier Rijksbouwmeester, 2009

Deze publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Er komt iets van de grond

Met opdrachtgevers in het landelijk gebiedArchitectuur Lokaal, 2009

Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart. Het boek is gebaseerd op een telefonische enquête onder vijftig gemeenten met een Landschapsontwikkelingsplan en een met de Federatie Welstand georganiseerde

GratisBestel

Rotterdam Maaskantprijs 2008

Stichting Rotterdam-Maaskant, 2008

Juryrapport van Architectuur Lokaal voor de Rotterdam Maaskantprijs 2008. Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam en als zodanig voorzitter van de Stichting Rotterdam-Maaskant, reikte de prijs uit aan Adri Duivesteijn.