Publicatietype

Publicaties

Architectuur Lokaal #15

Winter 1997
KOMPAS Handleiding ontwerpwedstrijden. Beeldkwaliteitplan geen onzin Usquert in Groningen Accent op verborgen kwaliteiten Lelystad realiseert andachttrekkende woonprojecten.

Architectuur Lokaal #16

Lente 1997
Open Kaart Muriël Hendrikse De Nieuwe Kaart van Nederland regionaal bekeken. Metamorfose van het Ruhrgebied: voorbeeld van regionale planning. Stadsvernieuwing en openbare orde nieuwe stijl Berlage's toren terug op het Amsterdamse Mercatorplein. Emmen Revisited Nieuw perspectief voor de

Architectuur Lokaal #17

Zomer 1997
Kerkarchitectuur in de toekomst Ideeënprijsvraag Bisdom Rotterdam. Rood, blauw, groen en zwart in het huis van Thorbecke Open Kaart, plannen voor de regio. De cultuur van de Hollandse badplaats architectuur en vormgeving.

Architectuur Lokaal #18

Winter 1997
Taakuitbreiding: Architectuur Lokaal nu ook voor private opdrachtgevers. Ontwikkelingsplan voor een kustgebied Het project Waterwegcentrum in Hoek van Holland. Undercover in de Vinex-Iocatie Arnhem-Nijmegen Nieuwe kappen en kelders in de woningbouw. 2nd Biennial of Town and Planners in Europe

Architectuur Lokaal #19

Lente 1998
Ruimte en cultuur in de politiek Vijf verkiezings- programma's vergeleken. Buitengebieden in het Noorden Tribunaal over aantasting Groninger landschap. Eerste kwartaalbericht van het steunpunt Zorgvuldigheid bij wedstrijden neemt toe. Restaureren, toekomst voor verleden Informatieboek voor

Architectuur Lokaal #20

Zomer 1998
Met andere ogen De betekenis van de openbare ruimte. De visiepresentatie Doeltreffende procedure voor architectenkeuze. Opdrachtgevers kiezen voor aankomend talent Archiprix 1998.

Architectuur Lokaal #21

Herfst 1998
Een houtskoolschets voor Nederland Cultuur en ruimtelijk beleid bij Paars 2. Delta roA: opdrachtgever voor de Zaanwerf Interview met Willem van der Werff over een Europan-project in Zaandam. Laissez faire - of niet? Particulier opdrachtgeverschap op kavels vraagt nieuw gemeentelijk beleid.

Architectuur Lokaal #22

Winter 1999

Bouwlust Symposium landelijk gebied. Amfibische woning. De woning die zich aanpast aan de bodemomstandigheden, mobiel is, de waarden en kwaliteiten van het landschap niet aantast, en die zowel op water als op land kan worden gezet. Op zoek naar een ècht Gouds woningtype. Ontwikkelingswerk in de

Architectuur Lokaal #23

Lente 1999
Historische structuren in de ruimtelijke ordening Van monumentenzorg naar cultuurhistorie. Bescherming van het cultureel erfgoed Monumentenbeleid in Gouda. Romeinen in de Landschapsstad Ontwerpseminar over archeologie en cultuurhistorie.

Architectuur Lokaal #24

Juli 1999
Vormgeven aan een nieuwe schaal.Verknopen van steden aan infrastructurele netwerken. Cultuurhistorie als kwaliteitsimpuls Nota Belvedere als opmaat voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. POP in Drenthe Het eerste provinciaal omgevingsplan.