Architectuur Lokaal #92

najaar 2018

In dit nummer artikelen over de problematiek van vakantieparken, over gezondheid en de inrichting van de leefomgeving, over particulier initiatief bij de omgevingsvisie voor het Markdal. En over rechten van huurders bij sociale woningbouw, de totstandkoming van de nieuwe gemeente Zevenaar, de wenselijkheid van een stadsbouwmeester voor de gemeente Amsterdam en meer.

Het tijdschrift van Architectuur Lokaal biedt handreikingen aan met name publieke opdrachtgevers over interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk worden vertaald. Voorbeelden overal in het land wordt belicht door direct betrokkenen; in dit nummer onder meer door Frans Soeterbroek, Hugo Priemus, Peter Michiel Schaap en Mieke Dings.

 


Download pdf (gratis)