Publicatietype

Publicaties

Hitte in de delta

Agenda 2014-2018: Opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaatArchitectuur Lokaal

Verslag naar aanleiding van landelijke manifestatie 28 november 2014: Hitte in de delta, opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat.

Een prijsvraag als dienst naar de stad en gemeente

Begin 2014 werd het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden benaderd door de historische vereniging Oud-Utrecht met vragen over het opzetten van een wedstrijdprocedure voor de herbestemming van Tivoli. De daadwerkelijke ideeënprijsvraag voor dit markante gebouwencomplex was

Dilemma’s in het Veen

Hoe gaan we in de toekomst beslissen over de volkshuisvesting, het landschap en maatschappelijk vastgoed nu het Rijk steeds meer taken overhevelt naar lagere overheden en andere partijen? Hoe gaan we de plannen betalen en hoe gaan we de uitvoering organiseren?

In opdracht van Architectuur Lokaal

Magazine Hitte in de delta

Het programmaboek voor de manifestatie Hitte in de delta, opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat bevat tal van achtergrondartikelen over alle programma onderdelen van de manifestatie. De gedrukte versie werd bij de bijeenkomst in Amsterdam, op vrijdag 28 november 2014, aan de

Wethoudersenquête: woningbouw is de belangrijkste lokale opgave

De landelijke enquête waarin wethouders ruimtelijke ontwikkeling terugblikken op de bestuursperiode 2010-2014 wijst uit dat meer dan de helft van de gemeenten heeft moeten afboeken. Het zoeken naar nieuwe financiering zorgde in 32% van de gemeenten voor vertragingen. Toch gaat de politieke

Nieuwe vastgoedstrategie voor schoolgebouwen

Scholen zoeken naar nieuwe contractvormen om hoogwaardige huisvesting betaalbaar te houden. Dat manifesteert zich in een trend naar geïntegreerde contractvormen. Meestal praten we dan over zogenaamde Design and Build projecten, waarbij ontwerp en uitvoering aan de aannemer opgedragen wordt.

Trends aanbesteden architectuur 2009-2013

Geïntegreerde contracten verdubbeld, architectendiensten gehalveerd: dat is een van de belangrijkste conclusies van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in het rapport ‘Trends Aanbesteden van Architectuuropdrachten in Nederland 2009-2013’. In de afgelopen vijf jaar heeft

Bouwen op elkaar

Plannen voor gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschapGemeente Den Haag

Bouwen op elkaar, plannen voor gestapeld kleinschalig opdrachtgeverschap beschrijft de inzendingen van de finalisten van de gelijknamige Open Oproep. De gemeente Den Haag daagde in mei 2013 ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals uit om met een vernieuwend, creatief en uitvoerbaar concept

24,50 (incl. btw en verzendkosten)Bestel

Ontwinkelformules

Strategieën voor een veranderende winkelvoorraadArchitectuur Lokaal, januari 2014

In Nederland staat winkelruimte leeg. Met name gemeenten luiden sinds enige tijd de noodklok nu de gaten in de winkelstraten steeds beter zichtbaar worden. Maar hebben bestuurders het probleem niet zelf gecreëerd door teveel vierkante meters tot winkelruimte te bestemmen, bestemmingsplannen niet

12,50 incl btw en verzendkostenBestel

De Olifantenkooi in Staphorst

Een ontwerpstrategie voor het winkelgebied te StaphorstArchitectuur Lokaal i.s.m. Het Instituut, oktober 2013

Verslagenbundel opgesteld door twee teams in het kader van De Olifantenkooi in Staphorst, in de periode juni-oktober 2013. Het onderzoek betreft het ontwikkelen van een denkraam voor het winkelcentrumgebied in Staphorst. Een samenwerkingsproject tussen het instituut en Architectuur Lokaal.