Overige – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 26, 2023

NRP Gulden Feniks 2022 bevat het juryrapport, een beschrijving door de inzenders en het oordeel van de jury over de winnende en de genomineerde projecten. Download pdf (gratis)Meer informatie NRP Gulden Feniks 2021 bevat het juryrapport, een beschrijving door de inzenders en het oordeel van de jury over de winnende en de genomineerde projecten. Download […]


Tijdschrift – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

herfst 2020 In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor de visies op de toekomst – maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpoplossingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester over de statuur van het Download pdf (gratis)Meer informatie zomer 2020 De coronapandemie zet […]


Implementation of Architectural Policies – New Expectations – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Symposium van het EFAP, het netwerk voor architectuurbeleid in Europa. Door de bond van Tsjechische architecten en het Ministerie voor Regionale Ontwikkeling werd Architectuur Lokaal uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse conferentie van het European Forum for Architecture Policies EFAP. Dit congres wordt twee keer per jaar georganiseerd door het land dat EU […]


Herbestemming cultureel erfgoed – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Nieuwsbericht 3 oktober 2022 Voor NRP Gulden Feniks 2022 nomineert de jury negen projecten in de categorieën Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie. Deze projecten en de overige 39 inzendingen zijn nu te bekijken op de website van NRP Gulden Feniks. NRP reikt ieder jaar de prijs uit aan de beste… nieuwsbericht | 15 juli 2022 Ook […]


Auteurs van De Olifantenkooi #5 in gesprek – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Slideshow De auteurs van De Olifantenkooi #5 kwamen op 17 november 2010 bijeen om verder te praten over hun bijdragen en hun visie op hun eigen rol en die van andere partijen in de toekomst. De crisis in de bouwsector is niet iets van voorbijgaande aard. De eerste klappen vielen bij de architectenbureaus, maar nu zijn projectontwikkelaars op […]


Competition Culture in Europe 2017-2020 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

The international four year program Competition Culture in Europe culminated in the publication Competition Culture 2017-2020. The publication consists of two parts. The first part is a compilation of all the activities of the program the last four years. The second part describes the results of the research master students of six European technical universities […]


Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Het magazine biedt een weerslag van de recente editie van de manifestatie voor nieuwe lokale bestuurders, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert. De discussies en presentaties lieten op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er kwamen veel mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en […]


Energiearmoede: probleem van de toekomst? 18 november debat bij Pakhuis de Zwijger – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Deelt Warmte, Zwolle: M. de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen), B. Scholten (IF Technology), B. Volkers (Duratherm), A. van Schie (Comm.Art) Brigitte Vlaswinkel maakte een plan voor de Zeeuwse zoute wateren, waarin grootschalige implementatie van drijvende zon wordt gecombineerd met mosselteelt. Martijn de Gier stelde in Zwolle voor om mensen […]


De Olifantenkooi in Staphorst: selectie team 2 bekend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Foto Gemeente Staphorst De gemeente Staphorst wil zijn winkelareaal grondig herzien en eventueel uitbreiden. Van belang is daarbij het koppelen van het winkelaanbod aan het centrale plein. Provincie Overijssel en de gemeente Staphorst willen deze opgave niet meteen ‘in de markt zetten’, maar zich eerst oriënteren op de mogelijkheden binnen de huidige context en ontwikkelingen […]


Netwerkbijeenkomst De Olifantenkooi: Ontwinkelformules – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In de stad staat steeds vaker winkelruimte leeg. Door toenemende internetverkoop en vergrijzing, teruglopende koopkracht en speculatiebouw zijn winkels in toenemende mate een zorgenkind. Winkeliers klagen over oneerlijke concurrentie met online shops, gemeenten maken zich zorgen over de gaten in de winkelstraten en pandeigenaren krijgen hun panden niet verhuurd. Tegelijkertijd ontstaan op allerlei plaatsen nieuwe […]


Tijdschrift – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Herfst 1993 De oogst van Europan; een schat aan ideeën voor de ontwikkeling van stedebouw en architectuur. Stimuleringsfonds in de strijd tegen de nikserigheid, Architectentitel beleidsinstrument lokale overheden? De zichtbaarheid van het architectuurbeleid, Europese voorschriften voor aanbestedingen per 1 Download pdf (gratis)Meer informatie Winter 1993 Verlegen om debat Ideeën prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom […]


Presentatie De Olifantenkooi #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Naar aanleiding van het tweede nummer van De Olifantenkooi organiseerde Architectuur Lokaal een discussieavond, ‘De ontwikkelende architect en de ontwerpende ontwikkelaar’. De titel van het pamflet is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en […]


Juryrapport prijsvraag Energie-landschap van de Toekomst – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Coöperatie NederLandBovenWater schreef de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst , Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Het […]


Feestelijke lancering De Olifantenkooi – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Discussieavond naar aanleiding van het eerste nummer van De Olifantenkooi, een pamflet in de kwartaaluitgave Architectuur Lokaal. In de bestaande architectuurbladen komen architecten en opdrachtgevers nauwelijks zelf aan het woord, laat staan dat ze met elkaar in debat gaan. In De Olifantenkooi biedt Architectuur Lokaal een podium voor een nieuwe (of heel ouderwetse) vorm van […]


Tijdschrift – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

herfst 2020 In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor de visies op de toekomst – maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpoplossingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester over de statuur van het Download pdf (gratis)Meer informatie zomer 2020 De coronapandemie zet […]


Overige – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

De publicatie AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland geeft een indruk van de projecten die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de ’ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, die hiermee is afgesloten. Architectuur Lokaal volgde de resultaten van de programma’s en Download pdf (gratis)Meer informatie Architectuur Lokaal, 2008 De basis van de brede […]


Beschermde architectentitel voor jonge ontwerpers – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

De architectentitel is een wettelijk beschermde titel in Nederland – en in vele andere landen. Wie voor de titel van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in aanmerking wil komen moet niet alleen een relevante opleiding hebben gevolgd, maar sinds 2015 daarna ook beroepservaring opdoen op grond van de Wet op de architectentitel. Rijksbouwmeester […]


Overige – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

NRP Gulden Feniks 2022 bevat het juryrapport, een beschrijving door de inzenders en het oordeel van de jury over de winnende en de genomineerde projecten. Download pdf (gratis)Meer informatie NRP Gulden Feniks 2021 bevat het juryrapport, een beschrijving door de inzenders en het oordeel van de jury over de winnende en de genomineerde projecten. Download […]


Stippen op de horizon. Tijdschrift Architectuur Lokaal #98 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor visies op de toekomst – maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpopleidingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester Jo Coenen over de statuur van het architectuurbeleid, de toekomst van het Overijsselse landschap, een evaluatie van […]


Omgaan met onzekerheden. Tijdschrift Architectuur Lokaal #97 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

De coronapandemie zet bijna alles wat vanzelfsprekend was op zijn kop. De onzekerheid raakt aan woningbouw, natuur- en milieuontwikkeling, visie op de aantrekkelijkheid van de stad en voortgang van de energietransitie. Iedereen heeft er mee te maken. De artikelen in dit nummer van Architectuur Lokaal kunnen er niet omheen: onzekerheid. Ze tonen een waaier aan […]