Architectuur Lokaal #98

Herfst 2020

In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor de visies op de toekomst - maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden. Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpoplossingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester over de statuur van het architectuurbeleid, de toekomst van het Overijsselse landschap en een evaluatie van de eerste omgevingsvisies waarin ambities voor de komende decennia zijn verwoord.