Architectuur Lokaal #98

Herfst 2020 | herfst 2020

In nummer 98 van het tijdschrift Architectuur Lokaal veel aandacht voor de visies op de toekomst - maar niet zonder relaties te leggen met heden en verleden.

Over de beste afstudeerders van de ruimtelijke ontwerpoplossingen, de zorgen van oud-Rijksbouwmeester over de statuur van het architectuurbeleid, de toekomst van het Overijsselse landschap en een evaluatie van de eerste omgevingsvisies waarin ambities voor de komende decennia zijn verwoord.


Download pdf (gratis)