Architectuur Lokaal #97

zomer 2020

De coronapandemie zet bijna alles wat vanzelfsprekend was op zijn kop. De onzekerheid raakt aan woningbouw, natuur- en milieuontwikkeling, visie op de aantrekkelijkheid van de stad en voortgang van de energietransitie. Iedereen heeft er mee te maken. De artikelen in dit nummer van Architectuur Lokaal kunnen er niet omheen: onzekerheid. Ze tonen een waaier aan mogelijkheden die ons uit de onzekerheid kunnen helpen – of tenminste, een doorzicht kunnen bieden naar een andere toekomst dan we dachten. De onzekerheid maakt het mogelijk om vanzelfsprekendheden te bevragen. Zijn steden eigenlijk succesvol te noemen, nu blijkt dat grote delen van world cities enorm afhankelijk blijken te zijn van internationaal toerisme? Is het prijsgeven van grote delen van de openbare en publieke ruimte aan het parkeren van auto’s wel zo logisch? Is met grootschalige ombouw van het Nederlandse landschap ten behoeve van productie voor de export niet het kind met het badwater weggegooid? Hoe onzekerheid gedecideerd het hoofd te bieden in tijden van corona, leest u in Architectuur Lokaal #97.


Download pdf (gratis)