Grensverleggende prijsvraagwinnaars in Groningen, Rotterdam, Nagele en Amsterdam

Archief nieuwsbericht 11 september 2018 | 29 november 2018 | Utrecht

De afgelopen jaren worden steeds meer winnende prijsvraaginzendingen daadwerkelijk uitgevoerd, bijvoorbeeld in de gemeenten Groningen, Rotterdam, Nagele en Amsterdam. Vier winnaars vertellen hoe dat na de prijsuitreiking in zijn werk gaat bij de landelijke manifestatie Grensverleggers op 29 november in Utrecht: Donna van Milligen Bielke & Ard de Vries (Groningen), Laurens Boodt (Rotterdam), Margret Drok (Nagele) en Laura Alvarez (Amsterdam).

Kunstwerf in Groningen
Donna van Milligen Bielke en Ard de Vries wonnen de prijsvraag Kunstwerf Groningen, waarin de gemeente vroeg om een ontwerp voor permanente huisvesting van vijf podiuminstellingen in het Ebbingekwartier. Bij de prijsuitreiking sprak wethouder Roeland van der Schaaf het vertrouwen uit dat de uitvoering van dit plan in belangrijke mate kan bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur in de stad. De gemeente verstrekte een vervolgopdracht voor het uitwerken van plan. Wat zijn de ervaringen sindsdien?

Gezinsappartementen in Rotterdam
Laurens Boodt won de bijzondere prijsvraag Gezinsappartementen, waarmee de gemeente Rotterdam zocht naar een nieuwe woontype dat aantrekkelijk zou zijn voor gezinnen in de stad. De gemeente wilde een exclusieve grondovereenkomst aangaan met de winnaar om het winnende plan van de ontwikkelingscompetitie daadwerkelijk te realiseren op de Lloydpier. Hiertoe zocht de jonge architect Laurens Boodt in de tweede ronde samenwerking met AM en Bartels Ingenieursbureau. Het project wordt uitgevoerd is samenwerking met AM en BAM. Wat zijn de voor- en nadelen van deze prijsvraagopzet?

Energietransitie in Nagele
Margret Drok won de prijsvraag Energielab Nagele vanuit bureau Sacon, met een plan waarover de jury opmerkte: “Iedereen mag de handen dichtknijpen met een plan dat, met behoud van de ruimtelijke patronen en de gevoelige architectuur van Nagele, slaagt in een bijna onzichtbare energietransitie van woningen die indertijd voor een dubbeltje werden gebouwd.” Dit plan kan ook op het grootste draagvlak van de dorpsbewoners van Nagele rekenen. Uitschrijver van de prijsvraag, de Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele, is geen professionele opdrachtgever. Welke rol heeft de coöperatie in het vervolg, en hoe is de gemeente betrokken?

Herontwikkeling in Amsterdam
Laura Alvarez nam als één van de jonge architectenbureaus deel aan een vooruitstrevende selectieprocedure van woningcorporatie Stadgenoot. In een atelier werden de door de corporatie geformuleerde uitgangspunten voor Oostenburgereiland in Amsterdam verder verdiept, samen met supervisor Kristiaan Borret. Dit voormalige industriële gebied wordt herontwikkeld tot een nieuwe (woon)buurt. Het woningbouwproject dat Heijmans hier bouwt, is ontworpen door Bureau Fraai, Laura Alvarez Architecture en Architectuur Maken. Welke rol hebben de ontwerpers sinds het atelier?

Bij de manifestatie Grensverleggers neemt Cilly Jansen (Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden) de stand van zaken door met de grensverleggende ontwerpers in deelprogramma 5, Grensgangers.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.