Prijsvraag Kunstwerf Groningen gewonnen door Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke

nieuwsbericht | 21 juli 2017

1e prijs: Dialoog tussen ruimte en verbeelding, Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke, Amsterdam

Vandaag maakten Roeland van der Schaaf en Paul de Rook, wethouders van Groningen, het resultaat bekend van de prijsvraag Kunstwerf Groningen. Vijf ontwerpteams namen deel aan de tweede ronde. De jury wees het plan 'Dialoog tussen ruimte en verbeelding' van Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke uit Amsterdam aan als winnaar van de prijsvraag. "De jury geeft hen graag de kans om de belofte die uit hun plan spreekt, in te lossen," aldus juryvoorzitter Van der Schaaf. "Zij heeft er vertrouwen in dat de uitvoering van dit plan in belangrijke mate kan bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur in de stad en kijkt uit naar het gebouwde resultaat." De tweede prijs ging naar het plan 'CultuurCentrale' van het team van Thijs van Bijsterveldt, Shift architecture urbanism uit Rotterdam. De derde prijs werd gewonnen door 'De tegenpool van de Machinefabriek' van het team van Sophie van Noten, Van Besien Van Noten Architecten uit Antwerpen.
OOG tv sprak met de winnaars in een filmpje van de prijsuitreiking.

De kunstwerf als theater
In het winnende plan "staat niet de grote zaal maar de publieke ruimte centraal. De besloten binnentuin, de Hortus-Conclusus, vormt het verbindend hoofdpodium dat omringd wordt door het gebouw, bestaande uit oefenruimtes en werkplaatsen. De arcades nemen de rol van de theatergangen op zich. De ontvangstruimtes flankeren de poorten naar de omsloten tuin. Het Regulateurshuis en Villa B fungeren als het theatercafé. De kunstwerf als theater, als een verzameling interieurs."
Het winnende plan Dialoog tussen ruimte en verbeelding werd gemaakt door Ard de Vries, Ard de Vries Architecten, Amsterdam met Donna van Milligen Bielke, Studio Donna van Milligen Bielke / Piet Oudolf / Theater Advies / Target (bouwkostenadvies). De gemeente Groningen heeft de intentie om dit plan uit te voeren en zal aan de winnaar een vervolgopdracht verstrekken voor het uitwerken van het structuurontwerp tot een architectonisch en technisch ontwerp. Verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp geschiedt in nauwe samenwerking met en in opdracht van de uitvoerende partij(en).

CultuurCentrale, Thijs van Bijsterveldt, Shift architecture urbanism, Rotterdam

CultuurCentrale
De CultuurCentrale is "een fabriek met van de stad afgesloten productiehallen waar in vrijheid geëxperimenteerd kan worden, hard gewerkt wordt en waar theaterproducties tot stand komen die vervolgens verspreid worden over stad en land. Een fabriek die tegelijkertijd beschikt over open en uitnodigende ontvangstruimtes waarmee de verschillende theatergezelschappen een relatie aangaan met de stad en in het bijzonder de Route van Ziel die zich ter plaatse van de Kunstwerf ontwikkelt tot een stedelijk voorplein."
Dit plan werd bekroond met de tweede prijs, waaraan de jury een prijzengeld van € 11.000 (excl. btw) heeft verbonden. Het plan werd gemaakt door Thijs van Bijsterveldt, Shift architecture urbanism, Rotterdam met Oana Rades, Harm Timmermans, Zoe Renaud Drouin en Martyna Drys, Shift architecture urbanism / Walter Spangenberg (constructie), Charles Boks (kosten), Thomas Wever (constructie) en Peter Swier (installatie en duurzaamheid), ABT Delft.

Tegenpool voor de Machinefabriek, Sophie Van Noten, Van Besien Van Noten Architecten, Antwerpen (B)

Tegenpool voor de Machinefabriek
"De nieuwe Kunstwerf huist vier gezelschappen onder één sculpturaal dak. Het is een compact gebouw en maakt zo plaats voor een plein centraal op de site. Het centrale plein verbindt oud en nieuw en is een plek vol verwachtingen en mogelijkheden". Dat is de kern van het plan van Sophie Van Noten, Van Besien Van Noten Architecten, Antwerpen (B) met Camiel Van Noten, Antwerpen (architectuur) / DGMR Drachten (advies akoestiek, duurzaamheid en bouwfysica) / Bureau Bouwkunde, Rotterdam (procesorganisatie, kostenmanagement en bouwtechniek).
Aan dit plan werd de derde prijs toegekend, met een prijzengeld van € 9.000 (excl. btw).

Gedeelde vierde prijs
Aan de inzendingen Hortus Ludi en DRAMA MACHINE kende de jury een gedeelde vierde prijs ad € 5.000 (excl. btw) toe.

Hortus Ludi, Alle Jan Mulder, Studiozwart Architecten, Rotterdam

In de tuin van Hortus Ludi "staan losse gebouwen die worden gebruikt door de verschillende instellingen. Dit zijn de reeds aanwezige monumentale gebouwen zoals Villa B en de machinefabriek, maar ook twee nieuwe vrijstaande  gebouwen en een schijfvormig poortgebouw. Onder de tuin, die zich deels één meter boven maaiveld bevindt, zijn grote zalen gesitueerd."
Het plan werd gemaakt door Alle Jan Mulder, Studiozwart Architecten, Rotterdam met Joost Brands, Quist Wintermans Architecten / Bart van der Ley, Geelhoed engineering bv (constructie) / John van der Vliet, JFE binnenklimaat (installatie advies) / Rien Prins, Rien Prins Advies bv (bouwkostenadvies).

DRAMA MACHINE, Job Floris, Monadnock, Rotterdam

De nieuwe Kunstwerf in het plan DRAMA MACHINE "bestaat uit een familie van huizen, die zijn gegroepeerd als een losse verzameling tegen elkaar aangeschoven individuen. Ieder huis biedt onderdak aan een toneelgezelschap en heeft een eigen verschijning." het plan is gemaakt door Job Floris, Monadnock, Rotterdam met Monadnock (architectenbureau) / Buro Harro (Ontwerpbureau omgeving) / Pieters Bouwtechniek Delft (adviseur constructies) / Nelissen Ingenieursbureau (adviseur installatietechniek, bouwfysica en duurzaamheid) / Multical Ingenieursbureau (adviseur bouwkosten) / Theatertechniek (adviseur theatertechniek en -logistiek) / Anne Karin ten Bosch (adviseur scenografie).

107 inzendingen
De prijsvraag voor nieuwe huisvesting voor vijf cultuurgezelschappen in het Ebbingekwartier werd in februari uitgeschreven door de gemeente Groningen. Voor de eerste ronde stuurden 107 geregistreerde architecten een beknopte visie in. Een deskundige jury, die naast Roeland van der Schaaf bestond uit Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen en plaatsvervangend juryvoorzitter, Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect, Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant en Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni, selecteerde vijf inzendingen voor uitwerkingen in de tweede ronde.
De prijsvraag werd georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal, Cilly Jansen (secretaris van de jury) en Stef Bogaerds, en werd geprogrammeerd conform KOMPAS light Prijsvragen.

Juryrapport
Het juryrapport van de gehele prijsvraagprocedure is hiernaast te downloaden. Ook vindt u hier alle visies uit de eerste ronde van de prijsvraag en de uitgewerkte plannen uit de tweede ronde (met uitzondering van de financiële gegevens).
Naar verwachting organiseert de gemeente Groningen na de zomervakanties een tentoonstelling over de prijsvraag. Meer informatie wordt later bekendgemaakt.