Stadgenoot selecteert vier jonge architectenbureaus voor Oostenburgereiland

nieuwsbericht | 4 september 2017

Voor nieuwe woonvormen en contrasterende architectuur op Oostenburgereiland in Amsterdam selecteerde Stadgenoot vier architectenbureaus voor een ontwerpatelier: Laura Alvarez Architecten, Bureau Fraai, Common Practice en Architectuur Maken. Stadgenoot verwacht dat deze bureaus niet alleen de opgave kunnen versterken, maar ook elkaar kunnen inspireren; de vier bureaus voegen elk een unieke, extra kwaliteit toe. Uiteindelijk moet het proces resulteren in een realistisch, haalbaar en betaalbaar ontwerp.

Laura Alvarez Architecten neemt een allround-ervaring met conceptueel sterke en grote projecten mee, alsook een heldere visie op de opgave, Bureau Fraai brengt interessante denkbeelden over tussenruimte en entreegebieden mee; alsmede onderzoek naar vernieuwende plattegronden; Common Practice koppelt scherpe analytische vaardigheden aan een welhaast romantische insteek, resulterend in sensitieve, multifunctionele micro-plattegronden en Architectuur Maken heeft een uitdagende en radicale visie op circulariteit die tegelijkertijd van realiteitszin getuigt.
De vier bureaus worden in een ontwerpatelier verder uitgedaagd om de opgave op Oostenburgereiland te verrijken aan de hand van individuele visies en gemeenschappelijke ontwerpsessies. Het atelier wordt afgesloten met een principebesluit over een nader te bepalen opdracht aan de geselecteerde architecten.

Origineel
Leidend voor de architectenselectie was de zoektocht naar een interessante groep jonge architectenbureaus met enkele jaren ervaring, die in staat zijn om in teamverband een originele en constructieve bijdrage te leveren aan een ontwerpatelier, waarin de ruimtelijke mogelijkheden van de herontwikkelingsopgave worden verkend, herkend en inzichtelijk gemaakt, die oog hebben voor de ambities van de uitschrijver, die beschikken over goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor participatieprocessen en het betrekken van stakeholder, en die kennis hebben van praktische uitvoeringsaspecten.
Architectuur Lokaal heeft de procedure begeleid.