Publicatietype

Publicaties

Architectuur Lokaal #25

Herfst 1999
Sluimerende Silhouetten. Cultuurhistorie, functieverandering en nieuwbouw in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Verandering in beleid zorgt voor verandering in gebruik.Natuur en landschap op militair oefenterrein Leusderheide. Geleid door kwaliteit Ruimtelijke ordening in het landelijk gebied

Architectuur Lokaal #26

Winter 2000

De blijde boodschap van Remkes. Welstand wordt niet afgeschaft. EUROPAN 6 Hybridisatie van de stad. Infrastructuur als culturele opgave of de suffigheid voorbij in Haarlemmermeer.

Architectuur Lokaal #27

Lente 2000
De blijde boodschap van Remkes. Welstand wordt niet afgeschaft. EUROPAN 6 Hybridisatie van de stad. Infrastructuur als culturele opgave of de suffigheid voorbij in Haarlemmermeer.

Architectuur Lokaal #28

Zomer 2000
Duizenden lindebomen. Een nieuw hart voor Lelystad. Brug tussen oud en nieuw
Van overgangszone naar nieuwe kwaliteit in Ede. Romeinen in de Landschapsstad Ontwerpseminar over archeologie en cultuurhistorie.

Architectuur Lokaal #29

Herfst 2000
Echten, een kei van een dorp. Plattelandsontwikkeling. De gemeente als regisseur. Nieuwe woonbuurt met vrije kavels: Kapellenberg Rozendaal. Amfibisch wonen Flexibel wonen in natuurgebieden.

Architectuur Lokaal #30

Winter 2001
De rekbaarhied van onderbroekenelastiek.  Jaarcongres Federatie Welstand. Van strategisch overleg naar architectuurinstituut Deense ontwikkelingen. De aanhouder krijgt kwaliteit Europan in Haarlem: locatie Rookmaaker.

Architectuur Lokaal #31

Lente 2001
De verbouwing van het Rijksmuseum. Retro-architectuur in revisie. Belvedere Raakvlakken tussen oud en nieuw. De ontwerpopgaven in de Vijfde Nota Nota Wonen U en ik als spil van het Nederlandse woonbeleid.

Architectuur Lokaal #32

Zomer 2001
Werkspoor Particulier initiatief voor herbestemming industriegebied. Bosland in Flevoland Particulier initiatief voor eigentijds landgoed. De exodus van boeren Ultieme bedreiging van het Groene Hart. MeelFabriek nieuwe stijl. Herbestemming industrieel monument in Leiden.

Architectuur Lokaal #33

Herfst 2001
Tegenwicht Ontroerend goed in Abcoude. Woonkeur. Het beloonde wonen. Inwisselbaar en maakbaar De parallelle wereld.

Architectuur Lokaal #34

Winter 2002

De lach-of-ik-schiet-architectuur. Inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe stedelijke woonmilieus. Toekomst van de Nederlandse boerderij in gevaar.
2003, een jaar met een opdracht. Een intensief maar essentieel proces in Uden. Welstand in de gemeenteverordening.