Publicatietype

Publicaties

Aanmelden nieuwsberichten

Wilt u de nieuwsberichten van Architectuur Lokaal ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Aap noot mis

de basis van de brede schoolArchitectuur Lokaal, 2008

Deze uitgave verscheen bij het gelijknamige landelijke debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen op 17 maart 2008 in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Architectuur Lokaal organiseerde dit debat in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Uitverkocht - Download pdf (gratis)

Alles wat u wilt weten over het Steunpunt

Architectuur Lokaal, januari 2013

Informatiebrochure Steunpunt  Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden.

Architectenkeuze als instrument voor gemeentelijk opdrachtgeverschap

Architectuur Lokaal, 1994

Informatiebundel, samengesteld ten behoeve van het gelijknamige intern beraad van het Platform Architectuur Lokaal. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal

Architectuur en onderwijsgebouwen

Architectuur Lokaal, 1997

Reader bij de vier excursies voor gemeentebestuurders, ambtenaren en schoolbestuurders met scholenbouw als onderwerp, naar Den Haag, Rotterdam, Groningen en Tilburg. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Architectuur Lokaal #01

Herfst 1993
De oogst van Europan een schat aan ideeën voor de ontwikkeling van stedebouw en architectuur. Stimuleringsfonds in de strijd tegen de nikserigheid, Architectentitel beleidsinstrument lokale overheden? De zichtbaarheid van het architectuurbeleid, Europese voorschriften voor aanbestedingen per 1

Architectuur Lokaal #02

Winter 1993
Verlegen om debat Ideeën prijsvraag stadspleinen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Architectuurbeleid, of: waar begin je aan? Van ambitie tot allure Publiek-private samenwerking en financiering van kwaliteit. Stadsbeheerplan Tilburg als voorbeeld Regionale bijeenkomsten kwaliteitsbeleid.

Architectuur Lokaal #03

Lente 1994
De periferie centraal VINEX-Iokaties nader bekeken. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur na acht maanden en twee subsidieronde. The sky is the limit of hoe men tegenwoordig uit zijn dak gaat. Beeldkwaliteitplan: instrument ter vergroting draagvlak gemeentelijk architectuurbeleid

Architectuur Lokaal #04

Zomer 1994
Beleid voor landschapsarchitectuur Intensivering samenwerking Ministeries van WVC, VROM en LNV. Diemerzeedijk Ideeënprijsvraag voor de inrichting van een gesaneerd gebied. Duurzaam plannen, bouwen en beheren. Een stadsbeeldplan voor de Plantagebuurt. Van ambitie tot allure Welstand en

Architectuur Lokaal #05

Herfst 1994
De kwaliteit van nieuwbouwwijken in Middelburg Wie is er nu wezenlijk geïnteresseerd? De stadsarchitect: relikwie uit het verleden of superman voor bestuurlijk onvermogen. Thuis in de stad aan het water Studiedag over dijkversterking in oude steden aan de rivier. Woningcorporaties: een kleurrijk