In opdracht van Provincie Zuid-Holland

Op geest en grond

Archief maart - september 2001
Procesbegeleiding opzet meerjarig actieprogramma culturele planologie in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek voor de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland wilde in het kader van het 'Actieprogramma Cultuurbereik' voor de Duin- en Bollenstreek een programma opzetten om te...

Sluimerende Silhouetten

Archief symposium | 1 juli 1999 | Dorpshuis Leerbroek
Symposium met als centrale vraag: hoe kan bij bouwactiviteiten rekening worden gehouden met streekgebonden ruimtelijke en architectonische aspecten. Circa 150 mensen, bewoners, bestuurders, leden van welstandscommissies en vele anderen, bogen zich over de vraag hoe er bij bouwactiviteiten...