Gabriel Lester wint prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest

nieuwsbericht | 6 december 2019

Onder de nog te vernieuwen Torenvlietbrug in Oegstgeest, waar de N206 de Oude Rijn kruist, wordt wandkunst aangebracht. Daarvoor schreef de provincie Zuid-Holland de prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest uit. Als winnaar van deze prijsvraag is Gabriel Lester uit de bus gekomen. Zijn ontwerp 'Parade' is gekozen uit vier inzendingen. Met het kunstwerk wordt de doorgang onder de Torenvlietbrug voor voetgangers, fietsers en automobilisten een aantrekkelijke en verrassende omgeving. De provincie zal aan Gabriel Lester een opdracht verstrekken om zijn winnende plan uit te werken tot een Definitief Ontwerp.

'Parade', winnend ontwerp Gabriel Lester

Fonkelend lichtspel
De jury prijst het ontwerp van Gabriel Lester om de grote verbeeldingskracht: 'Wat op het eerste gezicht eenduidig lijkt - een school vissen - heeft bij nadere beschouwing meerdere lagen: vergankelijk leven, de link naar de Oude Rijn in de vorm van vissen, en visfossielen van meer dan 50 miljoen jaar oud. Het beeld intrigeert omdat het zowel van veraf als van dichtbij gezien kan worden als één afbeelding, terwijl tegelijekrtijd individuele vissen waarneembaar zijn. Op afstand lijkt de school vissen te bewegen. Waardevol detail in het ontwerp zijn de vissenogen die zowel overdag en ’s nachts een fonkelend lichtspel tonen'.
De jury was verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen voor de prijsvraag en de mate waarin de inzenders de opgave aan de locatie wisten te koppelen. De inzendingen getuigden, elk op eigen wijze, van een intelligente associatie met omgeving, met de RijnlandRoute en met de geschiedenis van de locatie. Hiernaast had de jury veel waardering voor de gedegen manier waarop de realiseerbaarheid door de ontwerpers was onderzocht. Het juryrapport en de inzendingen zijn hiernaast te downloaden.

Prijsvraag
De prijsvraag werd in april 2019 uitgeschreven door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Oegstgeest. De aanpassing van de Torenvlietbrug maakt deel uit van de werkzaamheden aan de N206 Ir. G. Tjalmaweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de RijnlandRoute, een nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Om de onderdoorgang van de brug aan de oostoever in Oegstgeest tot een aantrekkelijke 'wandelgang' te maken zocht de provincie Zuid-Holland naar een doorlopende kunsttoepassing op de wand die passanten een aantrekkelijke en verrassende omgeving biedt. Met verrassend werd bedoeld dat de Torenvlietbrug anders wordt dan de meeste bruggen, waaronder geen hoogwaardige ruimtes zijn.
63 kunstenaars, architecten en andere ontwerpers dienden een portfolio in. Acht van hen werden uitgenodigd voor een bureaupresentatie aan de jury, waarbij aan hen ook werd gevraagd om hun visie op de opgave toe te lichten. De jury selecteerde vervolgens vier ontwerpers voor deelname aan de prijsvraag. Op grond hiervan nodigde de provincie Zuid-Holland de geselecteerde ontwerpers uit om een schetsontwerp met een kostenraming in te dienen.

Tentoonstelling
De inzendingen werden voorafgaand aan de jurybeoordeling tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis van Oegstgeest en het Informatiecentrum RijnlandRoute. De reacties van belangstellenden werden aan de jury ter beschikking gesteld. Deze reacties zijn opgenomen in het juryrapport.

Wethouder Jan Nieuwenhuis van Oegstgeest toont de winnende inzending

Jury
De jury, onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis (wethouder gemeente Oegstgeest), bestond verder uit Christoph Elsässer (supervisor Nieuw-Rhijngeest), Abe Veenstra (voorzitter Kwaliteitsteam RijnlandRoute), Sjoukje van Heesch (landschapsarchitect, provincie Zuid-Holland) en Sandrine van Noort (curator Stichting Beelden in Leiden en kunstcollectie LUMC).
Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland is de prijsvraag georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Secretaris van de jury was Vincent Kompier m.m.v. Bram Talman.

De prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest is uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.