Prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest

nieuwsbericht | 16 april 2019

Bron: RHDHV in opdracht van Provincie Zuid-HollandDe provincie Zuid-Holland schrijft in samenwerking met de gemeente Oegstgeest de openbare prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest uit onder professionals. In het kader van de aanpassingen aan de N206 Ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, wordt de bestaande Torenvlietbrug over de Oude Rijn aangepast. Voor de onderdoorgang in Oegstgeest wordt gevraagd om een doorlopende kunsttoepassing op de wand die passanten een aantrekkelijke en verrassende omgeving biedt. De provincie is van plan het winnende plan uit te voeren.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rond Leiden en Katwijk. De aanpassingen aan de N206 Ir. G. Tjalmaweg maken deel uit van de RijnlandRoute. Meer informatie over de RijnlandRoute en de Tjalmaweg staat op www.rijnlandroute.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project.

Prijsvraag
De Torenvlietbrug ligt in twee gemeenten: de oostoever in Oegstgeest en de westoever in Katwijk. Het maaiveld onder beide oevers wordt opnieuw ingericht en publiek toegankelijk gemaakt. De bedoeling is dat de Rijnoevers beleefbaar en bereikbaar worden en als aantrekkelijk verblijfsgebied worden ingericht. De prijsvraag betreft de onderdoorgang in de gemeente Oegstgeest.

Procedure en vragen
De prijsvraag staat open voor professionele ruimtelijke ontwerpers zoals architecten, industrieel ontwerpers, kunstenaars, civiel technici etc. Geïnteresseerden in deelname kunnen een portfolio inzenden. De jury selecteert acht inzenders voor een bureaupresentatie, waarbij aan hen wordt gevraagd om hun visie te geven op de opgave. Op basis van deze presentaties worden vier inzenders geselecteerd om deel te nemen aan de prijsvraag. Zij worden uitgenodigd om een schetsontwerp met begroting in te dienen.
De prijsvraag verloopt via het reglement dat hiernaast kan worden gedownload.

De termijn voor het stellen van vragen is gesloten op 6 mei om 12.00 uur (middag). De Nota van Inlichtingen kunt u hiernaast downloaden.

Het portfolio wordt via onderstaand formulier ingediend. De inzendtermijn sluit donderdag 20 juni om 12.00 uur (middag).
LET OP: zie Nota van inlichtingen 2 voor het doen van een inzending.

Vervolg
In vervolg op de prijsvraag nodigt de provincie de winnaar uit om diens ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp waarvoor een honorarium van € 20.000,- excl. btw beschikbaar wordt gesteld. De provincie is voornemens het uitgewerkte ontwerp te laten realiseren.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis (wethouder gemeente Oegstgeest, zonder stemrecht), Christoph Elsässser (supervisor Nieuw-Rhijngeest), Henk Hartzema (supervisor BioSciencePark), Abe Veenstra (voorzitter Kwaliteitsteam RijnlandRoute), Sjoukje van Heesch (landschapsarchitect, provincie Zuid-Holland) en Sandrine van Noort (curator Stichting Beelden in Leiden en kunstcollectie LUMC).
De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Secretaris van de jury is Vincent Kompier m.m.v. Bram Talman (beiden zonder stemrecht).

De prijsvraag Wandkunst onderdoorgang Torenvlietbrug Oegstgeest wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.