Publicatietype

Tijdschrift

Architectuur Lokaal #41

Zomer 2003
Politiek testament Enquête architectuurbeleid in Nederlandse gemeenten. Drie-eenheid of tweedeling De architectuur van wonen en zorg. Noorderlicht Herbestemming industrieel erfgoed. Boerenslimheid is van alle tijden Op rubberen laarzen door Overijssel en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Architectuur Lokaal #42

Winter 2003
Landschap als cultuur De rol van gemeenten en andere opdrachtgevers ten aanzien van landschapsontwikkeling. Landschappelijke aspecten van een snelweg A12 op de schop. Parasite Paradise Pleidooi voor tijdelijke architectuur en flexibele woningbouw.

Architectuur Lokaal #43

Lente 2004
Een rondje Noord-Holland Werken met de welstandsnota. Potenties en pretenties bij herinrichting van pleinen Vier Amsterdamse pleinen De Barbaro's van de Zuidas Opdrachtgeverschap en kunst in de openbare ruimte.

Architectuur Lokaal #44

Jaarverslag 2003
Om de gebouwde cultuur.
Stimuleringsprogramma's. Oost West Thuis Best. Projecten in opdracht. Bouwopgaven over de grens. Steunpunten Vernieuwing in de wederopbouwwijk.
 

Architectuur Lokaal #45

Zomer 2004
Inbreng bewoners versterkt bewustwording verleden Gemeente Nijmegen op zoek naar de 'ziel van de buurt'. Welstandsvrij of welstandsblij De gemeente Apeldoorn geeft financiële steun aan particuliere bouwers Gezamenlijke gebiedsontwikkeling door provincie en gemeente: hoe doe je dat? Randzone

Architectuur Lokaal #46

Herfst 2004
Investeringsbudget. Landelijk gebied. Eenvoudiger naar zichtbare resultaten. Wonen in het bos. Nieuwe landgoederen in Drenthe. Stimulering ruimtelijke kwaliteit buitengebied. Landschapsontwikkelingsplan.

Architectuur Lokaal #47

Lente 2005
Naar zee? Ideeën voor kustontwikkeling. Ons lot ligt bij 6 commissies Incasseringsvermogen van particuliere opdrachtgevers. Dilemma's bij herstructurering Problemen bij ontwerp van ouderenhuisvesting.

Architectuur Lokaal #48

Lente 2005
Lokaal draagvlak onmisbaar bij ontwerp van rijkswegen. Couleur locale langs de snelweg. De Gouweknoop en de beleving van de weg. De regionale aanpak van het GRAP. 800 meter vloeiende vorm: The Wall Een markant gebouw langs de A2.

Architectuur Lokaal #49

Zomer 2005
Lokaal architectuurcentrum als intermediair Vitruvianum in de bres voor Parkstad Limburg. Holland en het water 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: De Zondvloed. Tussen reconstructie en transformatie Strategie en succes in het post-militaire landschap.

Architectuur Lokaal #50

Herfst 2005

Herstructurering: een taaie opgave Bouwen in de wederopbouwstad. Huizen voor nieuwe Hoogvlieters Co-Housing voor musici en eco's. Een doos als ontwerp-opgave Over bedrijfshallen en bedrijventerreinen.