Publicatietype

Tijdschrift

Architectuur Lokaal #76

Herfst 2010
Deze speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift van Architectuur Lokaal geeft een impressie van de gelijknamige manifestatie die Architectuur Lokaal organiseerde op 14 oktober 2010 met tientallen excursies in heel Nederland en een afsluitend landelijk debat in De Rijtuigenloods in Amersfoort. In

Architectuur Lokaal #75

Herfst 2010
Vijf jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten.
Resultaten van het onderzoek naar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten over de periode 2005-2010. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal biedt hiermee voor het eerst inzicht in de

Architectuur Lokaal #74

Herfst 2010
Van Van Hullenaar Duivesteijn: Wethouder Van Hulle stelt voor dat groeigemeenten meebetalen aan de aanpak van krimpgerelateerde problematiek in de perifere regio’s van Nederland. Hoe ziet wethouder Duivesteijn van Almere dat? Herstart van zorgvastgoed: Zorginstellingen zijn op zoek naar het

Architectuur Lokaal #73

Zomer 2010
Krimp in de Achterhoek: Wethouder Drenth probeert krimpeffecten vooraf in te calculeren, maar vindt ook dat het Rijk meer moet doen om rijksdiensten te behouden. Hoe ziet wethouder Van Hulle van Terneuzen dat? Superman in de stad?: De slotbijeenkomst Superman in de Stad? trok zoveel

Architectuur Lokaal #72

Lente 2010
Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift.
Bouwen op ambitie geeft een impressie van de werkzaamheden van Architectuur Lokaal en van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden in 2009.

Building on Ambition, Annual Report 2009

Architectuur Lokaal, 2009

Building on Ambition is a special edition of the quarterly magazine of Architectuur Lokaal and is intended to give the reader an impression of the activities of Architectuur Lokaal and of Steunpunt Architectuur­opdrachten & Ontwerpwedstrijden (The Procurement & Design Competition Office) in 2008.

Architectuur Lokaal #71

Lente 2010
Van Van der Molen naar Drenth: Delfzijl krimpt, maar wethouder Van der Molen ziet dat als een kans om een aantal zaken grondiger aan te pakken dan voorheen. Hoe ziet zijn collega Drenth dat in Doetinchem? De architectuur van de scouting: Wie denkt dat de clubhuizen van padvinders nog altijd

Architectuur Lokaal #70

Winter 2009
Golden Piramid of Holland: Bij de start van editie 2010 van de Gouden Piramide zocht Architectuur Lokaal drie voormalige prijswinnaars op. Theatrale toevalstreffer is voor herhaling vatbaar: Het Bijlmerparktheater in Amsterdam kan kort na oplevering een groot succes worden genoemd. Dat heeft niet

Architectuur Lokaal #69

Herfst 2009
Van Poelgeest over Almere 2.0.: Op 9 oktober bepaalt het kabinet zijn standpunt over de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Maarten van Poelgeest, wethouder te Amsterdam, licht toe waarom deze visie een flinke stap voorwaarts is voor de regio.
Projectontwikkelen nieuwe stijl. Voor

Architectuur Lokaal #68

Zomer 2009
Ruimtelijke ordening als sociale wetenschap: Margreeth de Boer is bestuurder geweest op alle denkbare niveaus en nog altijd actief in allerlei commissies. In haar rustieke boerderij in Drenthe bezien we de wereld van de ruimtelijke ordening vroeger en nu. Burgemeesters nieuwe stijl: Drie