Publicatietype

Tijdschrift

Architectuur Lokaal #67

Lente 2009
Waar gaat het Essentgeld heen? Wouter Bos was snel met het temperen van het enthousiasme over de Essentmiljoenen. Maar was dat terecht? Wat zijn de plannen van de gemeenten eigenlijk? Van Smit naar Van Woensel: In de rubriek Wethoudersestafette bespreekt een wethouder een actuele kwestie in de

Architectuur Lokaal #66

Winter 2009
Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift.
Een volledig verslag van inleidingen en debatten van de EU Aanbestedingendag, daarnaast interviews met architecten, wethouders en projectontwikkelaars, achtergrondartikelen over de problematiek bij EU aanbestedingen in Nederland, Duitsland, Vlaanderen

Architectuur Lokaal #65

Winter 2008
Tuintje op orde: Bij herontwikkelen van bedrijventerreinen is architectuur van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is het beheer. Zeker nu de kredietcrisis grote investeringen onzeker maakt. Dat zegt Saskia van Bohemen van TCN. Een winterlandschap in de polder:
Heimwee naar ouderwetse

Architectuur Lokaal #64

Herfst 2008
Discipline van lange lijnen: Yttje Feddes wil zich in haar nieuwe rol als Rijksadviseur voor het Landschap vooral sterk maken voor groenverbindingen tussen stad en land. Op grote en kleine schaal. Tussen verzakelijking en idealisme: Herbestemming van cultureel erfgoed is niet alleen lastig vanwege

Architectuur Lokaal #63

Zomer 2008
Wethoudersestafette. Deze keer: herbestemming van kerken. Pontsteiger, een jaar later. Een kritische fase voor behoud van kwaliteit is de stap van (prijswinnend) ontwerp naar uitwerking. Is het transparante ontwerp van Arons en Gelauff in goede handen bij de ontwikkelaars? TU Delft Bouwkunde. Het

Architectuur Lokaal #62

Lente 2008
Interview met minister Cramer Over de rol van het rijk, provincie en lokale bestuurders in een Mooi Nederland. Burgemeester zoekt woning: De zoektocht naar een nieuwe ambtswoning in Rotterdam legt een gebrek aan kennis over duurzaam bouwen bloot. Architectuurbeleid in Denemarken: Sinds kort heeft

Architectuur Lokaal #61

Winter 2007
Procesfetisjisme gaat ten koste van ontwerp. De VROMraad komt met een advies over Ruimtelijke Kwaliteit. Annemiek Rijckenberg licht vast een tipje van de sluier. Zorg 2025, Gebouwen voor de toekomst: Het Bouwcollege gaat meer nadruk leggen op ontwerp en innovatie; wet- en regelgeving verdwijnen

Architectuur Lokaal #60

Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift van Architectuur Lokaal, 2007
BOOST! next Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw.
Analyse van het opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw, waarmee beter zicht wordt geboden op de bouwpraktijk waarin architectuur in de 21ste eeuw tot stand komt. Oproep aan de Nederlandse gemeenten om hun bestuurskracht te versterken en zich in de

Architectuur Lokaal #59

Herfst 2007
De Koperkwestie Protest tegen koper in het ontwerp van Calatrava voor een campus in Maastricht. De Maas centraal: Natuurontwikkeling langs verwaarloosde Maasoevers in Limburg. Toegang tot de Peperklip: Een prijsvraag uit voor nieuwe toegangen voor dit icoon van naoorlogse hoogbouw.

Architectuur Lokaal #58

Zomer 2007
Den Haag is geen kaveltjesfabriek: Interview met wethouder Marnix Norder over particulier opdrachtgeverschap in de top van de markt. Plekken voor kenniseconomie: Hergebruik van bestaande bedrijventerreinen raakt ingeburgerd in Nederland, maar het mooiste voorbeeld tot nu toe is te vinden in