Publicatietype

Tijdschrift

Architectuur Lokaal #70

Winter 2009
Golden Piramid of Holland: Bij de start van editie 2010 van de Gouden Piramide zocht Architectuur Lokaal drie voormalige prijswinnaars op. Theatrale toevalstreffer is voor herhaling vatbaar: Het Bijlmerparktheater in Amsterdam kan kort na oplevering een groot succes worden genoemd. Dat heeft niet

Architectuur Lokaal #69

Herfst 2009
Van Poelgeest over Almere 2.0.: Op 9 oktober bepaalt het kabinet zijn standpunt over de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Maarten van Poelgeest, wethouder te Amsterdam, licht toe waarom deze visie een flinke stap voorwaarts is voor de regio.
Projectontwikkelen nieuwe stijl. Voor

Architectuur Lokaal #68

Zomer 2009
Ruimtelijke ordening als sociale wetenschap: Margreeth de Boer is bestuurder geweest op alle denkbare niveaus en nog altijd actief in allerlei commissies. In haar rustieke boerderij in Drenthe bezien we de wereld van de ruimtelijke ordening vroeger en nu. Burgemeesters nieuwe stijl: Drie

Architectuur Lokaal #67

Lente 2009
Waar gaat het Essentgeld heen? Wouter Bos was snel met het temperen van het enthousiasme over de Essentmiljoenen. Maar was dat terecht? Wat zijn de plannen van de gemeenten eigenlijk? Van Smit naar Van Woensel: In de rubriek Wethoudersestafette bespreekt een wethouder een actuele kwestie in de

Architectuur Lokaal #66

Winter 2009
Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift.
Een volledig verslag van inleidingen en debatten van de EU Aanbestedingendag, daarnaast interviews met architecten, wethouders en projectontwikkelaars, achtergrondartikelen over de problematiek bij EU aanbestedingen in Nederland, Duitsland, Vlaanderen

Architectuur Lokaal #65

Winter 2008
Tuintje op orde: Bij herontwikkelen van bedrijventerreinen is architectuur van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is het beheer. Zeker nu de kredietcrisis grote investeringen onzeker maakt. Dat zegt Saskia van Bohemen van TCN. Een winterlandschap in de polder:
Heimwee naar ouderwetse

Architectuur Lokaal #64

Herfst 2008
Discipline van lange lijnen: Yttje Feddes wil zich in haar nieuwe rol als Rijksadviseur voor het Landschap vooral sterk maken voor groenverbindingen tussen stad en land. Op grote en kleine schaal. Tussen verzakelijking en idealisme: Herbestemming van cultureel erfgoed is niet alleen lastig vanwege

Architectuur Lokaal #63

Zomer 2008
Wethoudersestafette. Deze keer: herbestemming van kerken. Pontsteiger, een jaar later. Een kritische fase voor behoud van kwaliteit is de stap van (prijswinnend) ontwerp naar uitwerking. Is het transparante ontwerp van Arons en Gelauff in goede handen bij de ontwikkelaars? TU Delft Bouwkunde. Het

Architectuur Lokaal #62

Lente 2008
Interview met minister Cramer Over de rol van het rijk, provincie en lokale bestuurders in een Mooi Nederland. Burgemeester zoekt woning: De zoektocht naar een nieuwe ambtswoning in Rotterdam legt een gebrek aan kennis over duurzaam bouwen bloot. Architectuurbeleid in Denemarken: Sinds kort heeft

Architectuur Lokaal #61

Winter 2007
Procesfetisjisme gaat ten koste van ontwerp. De VROMraad komt met een advies over Ruimtelijke Kwaliteit. Annemiek Rijckenberg licht vast een tipje van de sluier. Zorg 2025, Gebouwen voor de toekomst: Het Bouwcollege gaat meer nadruk leggen op ontwerp en innovatie; wet- en regelgeving verdwijnen