Publicatietype

Tijdschrift

Building on Ambition, Annual Report 2009

Architectuur Lokaal, 2009

Building on Ambition is a special edition of the quarterly magazine of Architectuur Lokaal and is intended to give the reader an impression of the activities of Architectuur Lokaal and of Steunpunt Architectuur­opdrachten & Ontwerpwedstrijden (The Procurement & Design Competition Office) in 2008.

Architectuur Lokaal #71

Lente 2010
Van Van der Molen naar Drenth: Delfzijl krimpt, maar wethouder Van der Molen ziet dat als een kans om een aantal zaken grondiger aan te pakken dan voorheen. Hoe ziet zijn collega Drenth dat in Doetinchem? De architectuur van de scouting: Wie denkt dat de clubhuizen van padvinders nog altijd

Architectuur Lokaal #70

Winter 2009
Golden Piramid of Holland: Bij de start van editie 2010 van de Gouden Piramide zocht Architectuur Lokaal drie voormalige prijswinnaars op. Theatrale toevalstreffer is voor herhaling vatbaar: Het Bijlmerparktheater in Amsterdam kan kort na oplevering een groot succes worden genoemd. Dat heeft niet

Architectuur Lokaal #69

Herfst 2009
Van Poelgeest over Almere 2.0.: Op 9 oktober bepaalt het kabinet zijn standpunt over de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Maarten van Poelgeest, wethouder te Amsterdam, licht toe waarom deze visie een flinke stap voorwaarts is voor de regio.
Projectontwikkelen nieuwe stijl. Voor

Architectuur Lokaal #68

Zomer 2009
Ruimtelijke ordening als sociale wetenschap: Margreeth de Boer is bestuurder geweest op alle denkbare niveaus en nog altijd actief in allerlei commissies. In haar rustieke boerderij in Drenthe bezien we de wereld van de ruimtelijke ordening vroeger en nu. Burgemeesters nieuwe stijl: Drie

Architectuur Lokaal #67

Lente 2009
Waar gaat het Essentgeld heen? Wouter Bos was snel met het temperen van het enthousiasme over de Essentmiljoenen. Maar was dat terecht? Wat zijn de plannen van de gemeenten eigenlijk? Van Smit naar Van Woensel: In de rubriek Wethoudersestafette bespreekt een wethouder een actuele kwestie in de

Architectuur Lokaal #66

Winter 2009
Speciale uitgave van het kwartaaltijdschrift.
Een volledig verslag van inleidingen en debatten van de EU Aanbestedingendag, daarnaast interviews met architecten, wethouders en projectontwikkelaars, achtergrondartikelen over de problematiek bij EU aanbestedingen in Nederland, Duitsland, Vlaanderen

Architectuur Lokaal #65

Winter 2008
Tuintje op orde: Bij herontwikkelen van bedrijventerreinen is architectuur van ondergeschikt belang. Veel belangrijker is het beheer. Zeker nu de kredietcrisis grote investeringen onzeker maakt. Dat zegt Saskia van Bohemen van TCN. Een winterlandschap in de polder:
Heimwee naar ouderwetse

Architectuur Lokaal #64

Herfst 2008
Discipline van lange lijnen: Yttje Feddes wil zich in haar nieuwe rol als Rijksadviseur voor het Landschap vooral sterk maken voor groenverbindingen tussen stad en land. Op grote en kleine schaal. Tussen verzakelijking en idealisme: Herbestemming van cultureel erfgoed is niet alleen lastig vanwege

Architectuur Lokaal #63

Zomer 2008
Wethoudersestafette. Deze keer: herbestemming van kerken. Pontsteiger, een jaar later. Een kritische fase voor behoud van kwaliteit is de stap van (prijswinnend) ontwerp naar uitwerking. Is het transparante ontwerp van Arons en Gelauff in goede handen bij de ontwikkelaars? TU Delft Bouwkunde. Het