Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot van start

nieuwsbericht | 18 januari 2022, laatste update: 25 februari 2022

Plangebied gezien vanuit het Noorden, © Crista Castelijns Fotografie

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor deelname aan de openbare ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar
De prijsvraag Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut. Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

Deelname, reglement en vragen
De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Oirschot, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs. De procedure betreft een ontwerpprijsvraag in twee ronden, volgend op een openbare voorselectie. Deelname staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten. Het staat hen vrij om samen te werken met professionals uit andere vakgebieden uit de bouwkolom zoals productontwikkelaars of bouwers. De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot. Het reglement en de bijlagen zijn hiernaast te downloaden. De procedure is aangekondigd op TenderNed.
De vragenronde is gesloten op 4 februari 2022. De nota van inlichtingen is op 8 februari 2022 op deze webpagina gepubliceerd.

Voorselectie
De openbare voorselectie is afgerond. Er zijn vijf teams geselecteerd voor deelname aan de eerste ronde van de prijsvraag, die anoniem verloopt. Aan de vijf teams is gevraagd om een inzending te doen.

Prijsvraag
De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale stedenbouwkundige en landschappelijke visie in te zenden. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 excl. btw. Een onafhankelijke vakjury selecteert maximaal drie inzendingen.
In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de drie deelnemende teams gevraagd om hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw, met businesscase. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 excl. btw. De jury wijst één winnaar aan.
Voorafgaand aan de beoordeling worden de inzendingen tentoongesteld. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury.

Vervolg
De gemeente Oirschot is van plan om in het vervolg op de prijsvraag een opdracht te verstrekken aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.

Jury
De jury bestaat uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed, Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving, Pablo van der Lugt, AMS Institute - TU Delft, Anne-Marie Rakhorst, Platform Duurzaamheid.nl en Gerbert Smulders, LOS stadomland. Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.