Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk

Archief ideeënprijsvraag | 12 maart - 3 juli 2014

Exploitatiemaatschappij Lommerrijk zoekt een voorstel voor een haalbare ruimtelijke strategie voor rendabele herontwikkeling van de locatie Lommerrijk, die past binnen de kwetsbare omgeving. Voldoende draagvlak onder alle stakeholders voor het voorstel is een belangrijk uitgangspunt. Om tot deze ontwikkelstrategie te komen organiseert Exploitatiemaatschappij Lommerrijk een openbare ideeënprijsvraag in twee rondes.

Lommerrijk is van oudsher een lokale trekpleister gelegen op een inspirerende en unieke plek aan de Bergse achterplas in de wijk Hillegersberg, op steenworp afstand van het Rotterdamse stadshart. De huidige locatie aan de Straatweg bevat een horecagelegenheid met parkeergelegenheid en een landtong in de Bergse Plas. De landtong is deels bebouwd en ingericht voor parkeren. Aan het eind van de landtong is een tennisvereniging gevestigd. In de directe omgeving staan zomerhuisjes (op de eilandjes in de plas) en grote, statige woonhuizen en een paar nieuwe appartementencomplexen aan de Straatweg. In deze bijzondere omgeving aan het water spelen verschillende private belangen. Eerdere initiatieven voor een rendabele herontwikkeling van Lommerrijk in deze gevoelige context resulteerden niet in een haalbaar plan.

Prijsvraag
De Exploitatiemaatschappij schrijft een ideeënprijsvraag in twee ronden uit om te komen tot een rendabel en uitvoerbaar voorstel voor herontwikkeling met voldoende draagvlak. In de eerste ronde wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury, bestaande uit Carel de Reus, Gerard Frishert en Hanneke Kijne, drie tot vijf inzendingen. In de tweede ronde wordt aan de geselecteerde deelnemers gevraagd om hun visie nader uit te werken en financieel te onderbouwen. Voor de winnende inzendingen stelt de Exploitatiemaatschappij in totaal € 10.000 prijzengeld (excl. btw) beschikbaar.

Reglement en deelname
De prijsvraag verloopt volgens het reglement Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk en wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen.
Deelname is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten. Deelnemers aan de Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk moeten zich via een contactpersoon registreren voor deelname. De contactpersoon dient er toe de anonimiteit van de deelnemer in de eerste ronde van de prijsvraag te waarborgen. De registratie is gesloten op 6 april 2014.

Inzendingstermijn eerste ronde
De inzending voor de eerste ronde wordt door de contactpersoon ingezonden. De inzendtermijn is gesloten op 13 april 2014.

Informatiebijeenkomst op locatie
Op donderdag 20 maart 2014 vond een informatiebijeenkomst op de locatie Lommerrijk plaats voor potentiële deelnemers. Bij deze bijeenkomst werd nadere informatie verstrekt over de opgave en het verloop van de prijsvraagprocedure. Het verslag van de informatiebijeenkomst is op 28 maart 2014 gepubliceerd op deze website. Dit verslag bevat tevens antwoorden op de vragen die voor 20 maart zijn gesteld (1e nota van inlichtingen). Op 2 april 2014 werd de 2e nota van inlichtingen gepubliceerd. Beide nota's van inlichtingen kunt u hiernaast downloaden.

Resultaat eerste ronde
Op 29 april 2014 is het resultaat van de eerste ronde bekend gemaakt. Vier visies zijn geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde:

  • De Lommerrijk Collectie, Laurens de Boer
  • Dubbelspel, Jasper Tuinema (studio Plots)
  • JAZZ, Dana Ponec (Dana Ponec Architecten) met Paul van Wijk (Stijlgroep), Wilko Wolters (Wolters Vastgoed) en Katja de Winter (Dana Ponec Architecten)
  • Plantage Rommelrijk, Frank van Manen (NAT Architecten) met Jasper Baas

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Margot de Jager.