Grensverleggende partijen aan de bak in de mobiliteitssector

nieuwsbericht | 1 november 2018

Door de aanhoudende economische groei blijft de drukte op de wegen de komende vijf jaar sterk toenemen, aldus de ANWB op 30 oktober jl. Toen stond er in de ochtendspits 970 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen. In het rijksbeleid wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd met de bedoeling om in te spelen op de veranderingen die zich in de mobiliteitswereld voltrekken. Maar volgens het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2018, dat de minister van Infrastructuur naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zal de wegencapaciteit in de komende jaren lang niet voldoende toenemen om de groei op te vangen.
Eerder dit jaar onderzocht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur waarom de beleidsvernieuwingen toch niet zullen leiden tot de meest effectieve inzet van mobiliteitsgeld en vond drie oorzaken. Jeroen Kok (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) zet op 29 november bij de Manifestatie Grensverleggers de kern van het advies Van B naar Anders uiteen en licht toe wat dit advies betekent voor onze samenleving.

De belemmeringen voor effectief beleid worden volgens de Rli veroorzaakt doordat bestaande en afspraken vernieuwing tegenhouden. De mindset van betrokkenen wordt daarnaast sterk bepaald door de historisch gegroeide praktijk. Rijk, provincies en gemeenten en vervoersbedrijven zijn tenslotte geneigd primair te blijven handelen vanuit hun eigen doelstelling.
Deze verschijnselen zijn niet uniek voor de mobiliteitssector, maar doen zich voor in alle ingrijpende transities als remmende factoren. Nieuwe partijen met toekomstgerichte oplossingen komen daardoor moeilijk aan de bak. De ontwikkeling van duurzame combinaties van vervoer die gebruik maken van toepasbare technologie en die de reiziger adequaat bedienen wordt daardoor belemmerd.
"Door verstedelijking, bedreigingen van de leefomgevingskwaliteit en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, veranderen de eisen aan mobiliteit. Technologische vernieuwingen zoals de voortgaande elektrificatie en automatisering van vervoersmiddelen, de mogelijkheden en de kracht van digitale platforms en deelsystemen bieden ook kansen voor vernieuwing van de mobiliteit", aldus de Rli in zijn advies Van B naar Anders.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.