Energietransitie: top-down of bottom-up?

nieuwsbericht | 18 oktober 2018

Het thema Energie is niet meer weg te denken uit de media. Zelfs op verjaardagspartijtjes klinkt de vraag hoe jij het gaat regelen. Het nieuwe ‘het’ gaat over energie. Veel is nog onduidelijk, maar wel duidelijk is dat er veel voor nodig is: technologie, participatie, middelen, politiek, bestuur, ontwerp en lef. Minister Wiebes ziet gemeenten als zijn meest geliefde partner bij de transitie. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk vindt dat het Rijk dan wel moet zorgen dat de woonlasten van de mensen gelijk blijven door op een goede manier aan de belastingknoppen te draaien en zonodig de regels te veranderen. De uitspraak van Wiebes staat lijnrecht tegenover de gedachte dat lastige opgaven alleen onder strakke Rijksregie succesvol kunnen worden opgepakt. In navolging van het Deltaprogramma voor klimaatadaptatie gaan stemmen op voor Deltaprogramma’s voor energietransitie, woningbouw, landbouwtransitie en circulaire economie. Maar voor volhoudbaar resultaat zijn brede acceptatie en mentaal eigenaarschap nodig, zo zegt ook Deltacommissaris Wim Kuijken. Hoe te komen tot een krachtige combinatie van top-down en bottom-up is de hamvraag voor vele dossiers. Daarover wordt vanuit vele invalshoeken gesproken met Grensverleggers op 29 november in Utrecht.

Tijdens het debat, onder leiding van Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater en uitschrijver van de prijsvraag Energielandschappen, komen voorstanders van top-down en van bottom-up aan het woord en gaan met elkaar in gesprek over hoe we het beste in hoog tempo tot kwaliteit kunnen komen zonder nieuwe landschapspijn. Rob van Aerschot is Agent van de Landschapstriënnale 2020 en ziet wat er op het landschap afkomt. Paul de Beer is wethouder van Breda met daarin de trendsettende A16-zone waar mensen gaan meeprofiteren van investeringen in windenergie. Jelte Boeijenga schetst ervaringen met het IABR-Atelier Rotterdam. Ria Boere is wethouder van Krimpenerwaard en vertelt over de opgave en de vurige wens van bewoners en ondernemers om zelf aan de slag te gaan, en wethouder Sanna Munnikendam van Zaanstad zet haar visie uiteen. Laetitia Ouillet is directeur Strategic Area Energy aan de TU Eindhoven en reflecteert op het debat. Berno Strootman is Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving en medeopsteller van het advies Opwekking duurzame energie op Rijksgronden.

De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie vindt plaats op 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht. Klik hier voor alle praktische informatie.
Deze manifestatie is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994). De manifestatie in 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Ministerie van BZK.