De Olifantenkooi/YD2M2: Leegstand Sloterdijk

Archief bijeenkomst | februari - maart 2012

Met vijf intelligente presentaties is De Olifantenkooi over leegstand afgerond. In aanwezigheid van diverse deskundigen en experts en pandeigenaren presenteerden de teams financiële, ruimtelijke en pop-up scenario's voor de kortere en de langere termijn.

Wethouder Freek Ossel zei onder de indruk te zijn van de creativiteit van de teams en zag mogelijkheden voor diverse geschetste scenario's. Bret Corp Inc. en Who's afraid of the Yellow Cross benoemde hij als inspirerende ideeën voor de openbare ruimte. Hub+ biedt interessante aanknopingspunten voor parkeren. Time's Up biedt concrete aanknopingspunten voor herbestemming en De Verkavelingsspecialist is een scenario dat nauwkeurige nadere bestudering rechtvaardigt. 'De gemeente wil graag anders gaan faciliteren en ontwikkelen, maar wat de beste manier is, weet op dit moment nog niemand. Iedereen zoekt naar de juiste oplossing. Zeker is dat we die oplossingen alleen gaan vinden als alle partijen samenwerken.'

Alle scenario's zijn hiernaast te downloaden. De Verkavelingsspecialist is opgenomen in de Toolbox Innovatieve Financieringsconstructies van Agentschap NL. Zie TFC-constructie Verkavelingsspecialist.

Voor scenario's over zorgwoningen zie De Olifantenkooi/YD2M3 over zorgwoningen 

Achtergrondinformatie
Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009 intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het doel hen met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. Sinds september 2011 werkt Architectuur Lokaal nauw samen met twee ontwikkelaars, Karel Sant (Ka-Sa BV) en Lars Mosman. Onder de noemer De Olifantenkooi/YD2M komen jonge ontwikkelaars en jonge ontwerpers bij elkaar, buiten een concrete opdrachtsituatie om, om nieuwe scenario’s te ontwikkelen over concrete vraagstukken.

Pamflet
De titel van het pamflet De Olifantenkooi is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Kijk hier voor de complete recensie en voor de meest recente uitgave.