De Olifantenkooi/YD2M3 over nieuwe concepten in de zorg

Archief bijeenkomst | 7 mei 2012 | 17:00 - 20:00 | Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18, Amsterdam

Veel zorginstellingen ontwikkelen en beheren hun eigen vastgoed, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties en/of gemeenten. Daarmee zijn zij vaak opdrachtgever van vele bouwprojecten. Toch is er weinig continuïteit of identiteit te ontdekken in de gebouwde resultaten. Leidend in de exploitatie van elk bouwwerk lijkt de DienstRoosterPlanning (DRP,) het ultieme verdienmodel in de zorg. Tot op heden kende het zorgvastgoed twee architectonische concepten: grootschalig en kleinschalig. Variaties op het thema zijn dan hooguit: groepswonen in de stad, villa in het bos, of zelfstandige woningen in een complex. Kan het ook anders? Zijn er nieuwe modellen te bedenken gebaseerd op de dagindeling van cliënten, hun werkzaamheden en behoeften? Zijn er koppelingen denkbaar met nieuwe netwerken of ondernemers? Op dit moment weet niemand het antwoord, maar veel zorginstellingen zijn ermee bezig. De Olifantenkooi/YD2M3 onderzocht aan de hand van de praktijk bij Philadelphia Zorg nieuwe mogelijkheden voor langdurige zorg voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten op kleinschalige locaties. Speciale aandacht is er voor innovatiestrategieën op drie niveaus (zorgconcepten, vastgoedconcepten en financiële concepten), vraag gestuurd ontwikkelen, courante versus aanpasbare (zorg)woningen en de koppeling met andere voorzieningen in een wijk.

PROGRAMMA DE OLIFANTENKOOI/ YD2M3

17.00 inloop
17.30 welkom door Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal)
17.40 vragen uit de zorgwereld, introductie door Karel Sant (directeur Philadelphia Zorg)
17.45 trends in de zorg, introductie op het thema door Pieter Kuijpers (directeur De Blauwe Paraplu/Bleymore Management en mentor YD2M3)
17.50 presentatie van de scenario’s en reflectie van mentoren en publiek.
aansluitend: discussie met mentoren en publiek, waaronder John Bosch (architect, OeverZaaijer Architecten),
Arthur Lippus (adjunct-directeur Portaal), Fransje Sprunken (VORM), Judy Braam (Bureau de Bont),
Ruud Stemerdink (directeur Vastgoed, Florence, Den Haag), en beslissers bij Philadelphia Zorg
19.00 afsluiting door Karel Sant (Philadelphia Zorg)
aansluitend borrel
20.00 einde

De drie scenario’s die de teams presenteerden zijn hiernaast te downloaden.

Achtergrondinformatie
Onder de naam De Olifantenkooi, organiseert Architectuur Lokaal sinds 2009 intensieve ontmoetingen tussen jonge opdrachtgevers en jonge ontwerpers met het doel hen met elkaar in gesprek te brengen over actuele opgaven. Sinds september 2011 werkt Architectuur Lokaal nauw samen met twee ontwikkelaars, Karel Sant (Ka-Sa BV) en Lars Mosman. Onder de noemer De Olifantenkooi/YD2M komen jonge ontwikkelaars en jonge ontwerpers bij elkaar, buiten een concrete opdrachtsituatie om, om nieuwe scenario’s te ontwikkelen over concrete vraagstukken.

Pamflet
De titel van het pamflet De Olifantenkooi is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Kijk hier voor de complete recensie en voor de meest recente uitgave.