Open Oproep Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!

prijsvraag | 22 februari – juli 2016

De gemeente Almere wil de behoefte aan en mogelijkheden van huisvesting van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen in een BouwEXPO verkennen. Daartoe doet de gemeente de Open Oproep Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!. 25 winnende inzendingen van deze openbare ideeënprijsvraag kunnen worden gerealiseerd op het terrein van de BouwEXPO 2016-2017 in Almere Homeruskwartier. Het BouwEXPO-terrein bestaat uit drie prijsvraaglocaties die elk hun eigen sfeer, mogelijkheden en condities hebben. De verschillende woonmilieus kunnen als voorbeeld dienen voor vergelijkbare vervolgprojecten elders in Almere en de rest van Nederland. Ook kan er internationaal de nodige aandacht zijn voor het experiment in Almere. De gemeente nodigt architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en (groepen van) particulieren uit om mee te doen met de prijsvraag Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!.

BouwEXPO Tiny Housing
Onder een Tiny House wordt een betaalbaar en compact huis(je) verstaan met een woonoppervlak dat over het algemeen kleiner is dan 50 m2. Gekozen is voor de titel Tiny Housing voor de BouwEXPO om recht te doen aan de beoogde (grote) differentiatie aan woningtypen en initiatiefnemers. De EXPO zal over meer dan vrijstaande kleine huizen gaan. Ook geschakelde en gestapelde bouwwijzen worden bij het experiment betrokken.
De gemeente Almere neemt samen met Het Woningbouwatelier het initiatief om de mogelijkheden van Tiny Houses te verkennen in de BouwEXPO Tiny Housing. Het uitschrijven van de prijsvraag voor innovatieve Tiny Houses vormt de start van de BouwEXPO, die duurt tot en met de zomer van 2017.

Prijsvraag, realisatie en reglement
Gevraagd wordt om een visie op het ‘ideale’ Tiny House, waarin een beeld wordt geschetst van huisvesting van kleine huishoudens in een compacte, betaalbare wooneenheid van maximaal 50 m2. Innovatieve, duurzame en realiseerbare ideeën die tevens een eigen karakter hebben zijn meer dan welkom. Omdat gestreefd wordt naar realisatie van winnende inzendingen, moet het idee wel ‘maakbaar’ zijn.
De visie moet worden gekoppeld aan één van de drie woonmilieus:
(1) Tiny Housing Permanent (een vaste plek voor maximaal 15 Tiny Houses),
(2) Tiny Housing Tijdelijk (bedoeld voor maximaal 7 verplaatsbare Tiny Houses) of
(3) Tiny Housing Pioniers (drie zelfvoorzienende Tiny Houses 'off the grid', dus geen aansluiting op nutsvoorzieningen).
Aan maximaal 25 winnende deelnemers wordt de kans geboden om hun inzending daadwerkelijk te realiseren. Zij krijgen een optie op een bouwlocatie binnen het door hen gekozen woonmilieu, en kunnen vanaf dat moment starten met de realisering van hun Tiny House in een ‘lab’sfeer. Zij hoeven niet zelf in het Tiny House te gaan wonen.
De prijsvraag verloopt volgens het reglement Bevrijd Wonen Jouw Tiny House in Almere!. Op verzoek van de gemeente wordt de prijsvraag georganiseerd door Architectuur Lokaal.

Deelname en winnaars
De prijsvraag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is Tiny Housing. Zowel professionals zoals architecten, bouwers, ontwikkelaars e.d. en (groepen van) niet-professionals kunnen meedoen. Onderzoekinstellingen, ontwikkelaars die een bijvoorbeeld een nieuwe duurzame techniek of een betaalbaar prototype van een mogelijk seriematige productie willen uittesten, worden uitdrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, aan de hand van beoordelingscriteria die betrekking hebben op de culturele waarde, de innovatie, de duurzaamheid, de betaalbaarheid en de realiseerbaarheid van het voorstel.
De jury, onder voorzitterschap van burgemeester Franc Weerwind, bestaat uit Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Edwin Oostmeijer (ontwikkelaar), Elsbeth Falk (architect), Arne Hendriks (kunstenaar en filosoof), Jelte Glas (deeltijdbewoner en bouwer Tiny House) en Monique Brewster (directeur-bestuurder woningcorporatie). Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) is secretaris van de jury.
De jury wijst maximaal 25 inzendingen aan als winnaars van de prijsvraag, plus een reservepool van maximaal 25 inzendingen.

Sluiting inzendtermijn: 20 april om 12:00 uur 's middags
Inzendingen bestaan uit digitale en fysieke stukken (zoals een globale maquette) en een verklaring van eigendom van de visie. In het reglement is hierover alle informatie te vinden.

  • De digitale stukken worden geüpload via onderstaand formulier. Deze stukken dienen uiterlijk woensdag 20 april om 12.00 uur te zijn ingezonden.
  • De fysieke stukken dienen te worden afgeleverd op het adres Alnovum, P.J. Oudweg 1-3, 1314CH, Almere Stad. Er zijn twee data waarop deze materialen kunnen worden ingeleverd: op woensdag 20 april 2016 van 09.00 tot 15.00 uur en op zaterdag 23 april 2016 van 09.00 tot 15.00 uur.
    Let op: als u de materialen op zaterdag wilt brengen, houdt u er dan rekening mee dat de foto van de maquette en het bord uiterlijk woensdag 20 april om 12.00 uur met de digitale stukken moet zijn ingezonden.

Heeft u vragen?
De vragenronde is 14 maart 2016 om 10.00 uur gesloten. Het is niet meer mogelijk om vragen te stellen. Alle vragen en antwoorden zijn 25 maart 2016 gepubliceerd op deze website. Op 14 april 2016 is de tweede nota van inlichtingen gepubliceerd.

Tentoonstelling en uitslag van de prijsvraag
Begin juni 2016, nadat de jury tot een oordeel is gekomen, wordt een tentoonstelling van de inzendingen geopend. Nadere informatie over de tentoonstelling volgt.
De winnaars van de prijsvraag worden begin juli 2016 bekend gemaakt, tegelijk met het verschijnen van het juryrapport. De prijsuitreiking vindt plaats in Kunstlinie Almere Flevoland.