Stichting Europlan zet taken Europan Nederland voort

nieuwsbericht | 24 november 2015
Tijdelijke brug over het Hoendiep, eerste prijs Europan 12 Groningen, Elizabeth Keller en Remco Roolvink

Tijdelijke brug over het Hoendiep, eerste prijs Europan 12 Groningen, Elizabeth Keller en Remco Roolvink

Op 23 november 2015 is Stichting Europlan Nederland opgericht. Deze stichting zal met ingang van volgend jaar de werkzaamheden van stichting Europan Nederland ten behoeve van de internationale prijsvraag Europan voortzetten in een eigentijdse context. Europan Nederland draagt hiermee alle taken en bevoegdheden over aan Europlan Nederland met ingang van 1 januari 2016. Europlan Nederland heeft het lidmaatschap van de internationale organisatie Europan Europe aangevraagd voor Nederland.

Dit is het resultaat van een onderzoek dat Architectuur Lokaal en Europan Nederland hebben verricht. In de gesprekken die zijn gevoerd met tal van deskundigen, stond met name de vraag centraal naar een betekenisvolle koers in een eigentijdse context, die zowel qua opdrachtgeverschap en opgaven als met betrekking tot de rol van ontwerpers, aan grote veranderingen onderhevig is. Het belangrijkste doel van de stichting blijft het bieden van kansen aan jonge architecten en het bieden van toegang tot opdrachten.

De betrokkenheid van Architectuur Lokaal is van belang om continuïteit te kunnen bieden aan Europan en Europlan. Het bestuur van Europlan Nederland bestaat uit Thérèse van Schie (voorzitter), Jeroen de Willigen (vanuit stichting Europan Nederland) en Thijs Asselbergs (namens Architectuur Lokaal). De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken is in handen van Indira van 't Klooster, senior projectleider bij Architectuur Lokaal en hoofdredacteur van A10 new European architecture.

Prijsuitreiking Europan 13
De prijsuitreiking van Europan 13 vindt plaats op donderdag 3 december 2015 vanaf 15:30 uur in het auditorium van Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, verricht de prijsuitreiking. Aanmelding is mogelijk tot 24 november 2015.
Klik hier voor het programma.

Meer informatie?
Mail naar Indira van 't Klooster

Click here for the English version.