Publicatietype

Tijdschrift

Architectuur Lokaal #21

Herfst 1998
Een houtskoolschets voor Nederland Cultuur en ruimtelijk beleid bij Paars 2. Delta roA: opdrachtgever voor de Zaanwerf Interview met Willem van der Werff over een Europan-project in Zaandam. Laissez faire - of niet? Particulier opdrachtgeverschap op kavels vraagt nieuw gemeentelijk beleid.

Architectuur Lokaal #22

Winter 1999

Bouwlust Symposium landelijk gebied. Amfibische woning. De woning die zich aanpast aan de bodemomstandigheden, mobiel is, de waarden en kwaliteiten van het landschap niet aantast, en die zowel op water als op land kan worden gezet. Op zoek naar een ècht Gouds woningtype. Ontwikkelingswerk in de

Architectuur Lokaal #23

Lente 1999
Historische structuren in de ruimtelijke ordening Van monumentenzorg naar cultuurhistorie. Bescherming van het cultureel erfgoed Monumentenbeleid in Gouda. Romeinen in de Landschapsstad Ontwerpseminar over archeologie en cultuurhistorie.

Architectuur Lokaal #24

Juli 1999
Vormgeven aan een nieuwe schaal.Verknopen van steden aan infrastructurele netwerken. Cultuurhistorie als kwaliteitsimpuls Nota Belvedere als opmaat voor de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. POP in Drenthe Het eerste provinciaal omgevingsplan.

Architectuur Lokaal #25

Herfst 1999
Sluimerende Silhouetten. Cultuurhistorie, functieverandering en nieuwbouw in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Verandering in beleid zorgt voor verandering in gebruik.Natuur en landschap op militair oefenterrein Leusderheide. Geleid door kwaliteit Ruimtelijke ordening in het landelijk gebied

Architectuur Lokaal #26

Winter 2000

De blijde boodschap van Remkes. Welstand wordt niet afgeschaft. EUROPAN 6 Hybridisatie van de stad. Infrastructuur als culturele opgave of de suffigheid voorbij in Haarlemmermeer.

Architectuur Lokaal #27

Lente 2000
De blijde boodschap van Remkes. Welstand wordt niet afgeschaft. EUROPAN 6 Hybridisatie van de stad. Infrastructuur als culturele opgave of de suffigheid voorbij in Haarlemmermeer.

Architectuur Lokaal #28

Zomer 2000
Duizenden lindebomen. Een nieuw hart voor Lelystad. Brug tussen oud en nieuw
Van overgangszone naar nieuwe kwaliteit in Ede. Romeinen in de Landschapsstad Ontwerpseminar over archeologie en cultuurhistorie.

Architectuur Lokaal #29

Herfst 2000
Echten, een kei van een dorp. Plattelandsontwikkeling. De gemeente als regisseur. Nieuwe woonbuurt met vrije kavels: Kapellenberg Rozendaal. Amfibisch wonen Flexibel wonen in natuurgebieden.

Architectuur Lokaal #30

Winter 2001
De rekbaarhied van onderbroekenelastiek.  Jaarcongres Federatie Welstand. Van strategisch overleg naar architectuurinstituut Deense ontwikkelingen. De aanhouder krijgt kwaliteit Europan in Haarlem: locatie Rookmaaker.