Publicatietype

Overige

Kompas bij Ontwikkelingscompetities

Architectuur Lokaal, 2001

Handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van ontwikkelingscompetities.
Sinds de Convenantpartijen in 2001 'Kompas bij Ontwikkelingscompetities' opstelden is er veel veranderd bij het aanbesteden. Daardoor is het Kompas niet meer actueel w.b.t. de regelgeving, maar voor de

Uitverkocht

Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten

Architectuur Lokaal en Uitgeverij 010, 1997

Handleiding met voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van ontwerpwedstrijden.
Deze eerste handleiding voor ontwerpwedstrijden van STAWON BNA werd na de oprichting van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden overgedragen aan Architectuur Lokaal. Houdt u er rekening mee, dat deze modellen niet meer geheel

Uitverkocht

KOMPAS light Design Build

Praktische toelichting op het aanbesteden van UAV-GC 2005 opdrachtenStichting Architectuur Lokaal

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering aan één partij wordt opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt een Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk

25Bestel

Let op! Kwaliteit

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV, 2008

Een essay over de kwaliteitsborging.
Deze uitgave verscheen ter gelegenheid van de bijeenkomst 100Q=V²?, kwaliteitsborging op VINEX-locaties' op 10 september 2008.

Magazine prijsvraag WHO CARES

In het Magazine WHO CARES is een interview gepubliceerd met de initiatiefnemers. Daarnaast zijn er verschillende columns te lezen en een essay van Bas Heijne. Ook de plannen van de winnaars, runner-ups en genomineerden van de prijsvraag in Sittard-Geleen, Groningen, Rotterdam en Almere zijn in dit

Minder volledige ontwerpopdrachten, meer competities

Het aantal aanbestedingen voor architectendiensten en werken met een volledige architectuuropdracht is sinds 2009 niet zo laag geweest als in het derde kwartaal van 2016. De opdrachten die worden aanbesteed zijn ook kleiner. Het aantal competities (ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities) in het

Niet Grijs! 2

Architectuur Lokaal, 1997

Architectuur en beleid.
Handboek voor architectuurbeleid, 2e geheel herziene editie. Encyclopedisch overzicht van onderwerpen, instrumenten en inspirerende voorbeelden voor gemeentelijk en particulier opdrachtgeverschap. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Uitverkocht

Nieuwe gunningmethodiek biedt meerwaarde voor architect en opdrachtgever

Medio 2014 werd het Steunpunt verrast door een dubbele gunning bij de aanbesteding van de nieuwbouw voor het IJsselcollege. Zou er een vergissing in het spel zijn? Navraag leerde dat er sprake was van een nieuwe gunningmethodiek die ontwikkeld was door de betrokken adviseur HEVO. Architecten zijn

NRP Gulden Feniks 2019

NRP Gulden Feniks 2019 bevat het juryrapport, een beschrijving door de inzenders van en het oordeel van de jury over de winnende en de genomineerde projecten.

 

Ontwerpen met Welstand

Deel IArchitectuur Lokaal, 2005

Praktijkexperiment als gevolg van de wijziging van art 12 van de Woningwet met de gemeente Neerijnen, Bussum, Enschede en Leiden, waarbij de werking van de nieuwe wordt verkend: Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? De resultaten zijn nader besproken met