Projecten

Landschapsontwikkeling

Water voor Wonen winnaar DROOM.NH

Archief prijsvraag | 12 maart 2009
De Provincie Noord-Holland schreef de ideeënprijsvraag DROOM.NH uit met de vraag om bijdragen aan de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor de opgaven van Noord-Holland op het gebied van bouw, landschap en milieu in het kader van de structuurvisie 2040 van de provincie. De opgave was...

Een stap verder met kwaliteitsteams

Archief expertmeeting | 29 oktober 2008
Expertmeeting over de toekomst van kwaliteitsteams Een grote rol voor kwaliteitsteams Verschillende bewindslieden droegen de afgelopen periode de boodschap uit dat kwaliteitsteams een grotere rol zouden moeten krijgen bij ruimtelijke projecten op verschillende schaalniveaus. Ook in...

Een middag voor het landschap

Archief bijeenkomst | 5 juni 2008 | Philharmonie
  Bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het Noord-Hollandse landschap kregen gelegenheid om de verbinding tussen praktijk en beleid hechter te maken. Noord-Holland staat onder druk Noord-Holland heeft een heel eigen karakter, met –...

Debatten in het Groene Hart #7: Het Groene Hart is van Mij!

Archief slotsymposium | 20 maart 2008 | Woerden
Slotsymposium na een wekenlange verkenning van lokale issues in het Groene Hart. In het slotsymposium werden vragen opgeworpen en conclusies getrokken die betrekking hebben op het Groene Hart in zijn geheel. De plaatselijke cases werden gekoppeld aan de landelijke groene hartthema's.Regie en...

Debatten in het Groene Hart #6: Transformatie Merwedezone

Archief debat | 13 maart 2008 | De Lockhorst | Sliedrecht
Hoe verhouden natuur, recreatie, cultuurhistorie, bedrijvigheid, woningbouw en landbouw zich tot elkaar? Wegen de belangen van de dorpen even zwaar als die van de steden? De Merwedezone ligt aan de zuidrand van het Groene Hart. De grens wordt bepaald door de A15. Rijdende over deze...

Debatten in het Groene Hart #5: Garnalen uit het Groene Hart

Archief debat | 6 maart 2008 | Geitenzuivelboerderij De Bikkerhoeve
  Welke gevolgen heeft verziltende grond voor het landschap en het gebruik ervan? Moeten boeren gaan nadenken over andere bedrijfsvoering? Zeegroenten- en gewassen, zoals spelt en lamsoor, verwacht je niet direct in het Groene Hart. Op dit moment groeien zilte groenten alleen in...

Debatten in het Groene Hart #4: Uit het hart uit het oog

Archief debat | 28 februari 2008 | AC De Meern | Utrecht
In de beschermingsstrategie wordt het grondgebied van het Groene Hart steeds kleiner. Is het niet veel duurzamer, lucratiever en beter te sturen wanneer bouwlocaties juist wel onderdeel blijven uitmaken van het Groene Hart?De gemeente Utrecht heeft toestemming om locaties te zoeken voor  woningen...

Debatten in het Groene Hart #3: Hoeveel golfballen eet een koe?

Archief debat | 21 februari 2008 | Bibliotheek | Amstelveen
Hoe groen is een golfbaan? Of hoe maak je hem groen? Is een golfbaan een goede garantie voor de openheid van het landschap of is het een allesbehalve natuurlijk element daarin? In december 2007 stemde Provinciale Staten tegen een streekplanwijziging. Daarmee werd het plan voor een golfbaan...

Debatten in het Groene Hart #2: Het uitzicht van de starter

Archief debat | 13 februari 2008 | Jachthaven Noorderhem | Roelofarendsveen
Plan Braassemerland voorziet in 2400 nieuwe woningen, met extra aandacht voor starters en senioren. Na realisatie heeft Roelofarendsveen bijna twee keer zoveel inwoners. Centraal stond de vraag: Hoe past dat plan in de openheid van het landschap? Met medewerking van onder...

Debatten in het Groene Hart #1: Raften in het Groene Hart

Archief debat | 7 februari 2008 | Dutch Water Dreams | Zoetermeer
Hoe verhoudt vrijetijdsbesteding zich tot het omringende landschap? Wat is de relatie met het Groene Hart? De gemeente Zoetermeer heeft vrijetijdsbesteding (leisure) tot het bindende element van gemeentelijk beleid gemaakt. Leisure is fun, basis, groen en blauw, sfeergericht. Vijf locaties...