Water voor Wonen winnaar DROOM.NH

Archief prijsvraag | 12 maart 2009

De Provincie Noord-Holland schreef de ideeënprijsvraag DROOM.NH uit met de vraag om bijdragen aan de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor de opgaven van Noord-Holland op het gebied van bouw, landschap en milieu in het kader van de structuurvisie 2040 van de provincie. De opgave was oplossingen te vinden voor de grootschalige bouwopgave in Noord-Holland, de behoefte aan een hoogwaardige leefomgeving waarin nieuwe ontwerpen worden gecombineerd met de kernkwaliteiten van het landschapstype - voor Noord-Holland bijvoorbeeld openheid, verscheidenheid en gaafheid van landschappelijke eenheden - en tenslotte de noodzaak van een CO2 neutrale en klimaatbestendige bouw.

63 professionals dienden een voorstel in voor deze zoektocht naar innovatieve oplossingen. Op de website van de Provincie Noord-Holland zijn de bijdragen van de 14 genomineerden te zien. De prijs van € 50.000 werd verstrekt aan  ir. Tjeerd J. Haccoû en Sascha Glasl uit Amsterdam,voor het plan 'Water voor Wonen'. Met dit bedrag kunnen zij de inzending verder uitwerken. De prijs werd op 12 maart 2009 uitgereikt bij vastgoedbeurs MIPIM in Cannes.
In het architectuurcentrum ABC in Haarlem zijn de bijdragen van de 14 genomineerden van de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat in Noord-Holland) voor professionele ontwerpers te zien.