Projecten

Infrastructuur

Het snelweghuis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wegen naar de toekomst, 2002
The motorway house living in the fast lane. Publicatie bij de prijsvraag 'het snelweghuis' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  

Prijsvraag www.snelweghuis.nl

Archief prijsvraag | 2001
Internationale openbare ideeënprijsvraag voor woningbouw langs snelweglocaties, uitgeschreven door het voormalig ministerie van Verkeer & Waterstaat / Rijkswaterstaat. De prijsvraag www.snelweghuis.nl maakte onderdeel uit van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van het...