Projecten

Kwaliteitsbeoordeling & Supervisie

Welstand voor raadsleden

Archief bijeenkomst | 10 februari 2004
Informatiebijeenkomsten over welstand in een aantal provincies in samenwerking met Projectbureau Welstand op een Nieuwe Leest en de Federatie Welstand. In 2004 werkte Architectuur Lokaal mee aan de organisatie van gesprekken op provinciaal niveau, die vanuit het Projectbureau zijn...