Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht

Archief open oproep | 3 december 2014 - 20 juni 2015 | Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil de ontwikkelingslocatie de Staart / Stadswerven en de historische binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een langzaam verkeersbrug over het Wantij. De 120 meter lange brug moet de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte aan beide zijden van de brug versterken. Om de mogelijkheden te verkennen en realistische ontwerpvoorstellen te verkrijgen schrijft de gemeente een openbare ideeënprijsvraag in twee rondes uit onder ontwerpteams. De gemeente heeft de intentie om tot uitvoering van het winnend ontwerp te komen.

Prijsvraag
Gemeente Dordrecht schrijft een projectprijsvraag in twee ronden uit met de vraag om een ontwerpvoorstel voor een langzaamverkeersbrug over het Wantij.
In de eerste ronde wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen. De gemeente zal de inzenders van deze inzendingen uitnodigen voor deelname aan de tweede ronde, waarin wordt gevraagd om uitwerking van de visie tot een architectonisch en technisch structuurontwerp. Hiervoor ontvangen de inzenders ieder een vergoeding van € 12.500 (excl. btw). De ingediende ontwerpen worden tentoongesteld, waarbij  aan de bezoekers van de tentoonstelling de mogelijkheid wordt geboden om hun reactie op de voorstellen te geven. De jury betrekt deze reacties bij de beoordeling van de inzendingen in de tweede ronde. De intentie van de uitschrijver is om tot uitvoering van het winnend ontwerp te komen.
De prijsvraag verloopt volgens het reglement Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht en wordt georganiseerd door Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen.

Beoordeling
De beoordelingscriteria die worden gehanteerd hebben betrekking op de manier waarop de ambities zijn vertaald naar een overtuigende en aansprekende visie; de mate waarin de visie  een bijdrage levert aan de omgeving in brede stedenbouwkundige zin, de wijze waarop in de visie aandacht wordt besteed aan de typologie van de brug, de architectonische en technische uitstraling, de visie op de werkwijze van het ontwerpproces en de realisatie, en de aandacht voor de veiligheidsaspecten van de brug voor het verkeer en de scheepvaart.

Jury
De jury bestaat uit:

  • Em. prof ir Jan Brouwer, architect, vm. Rijksadviseur Infrastructuur (voorzitter)
  • Ir Paul Achterberg, landschapsarchitect / directeur Atelier Quadrat
  • Ir Hans van Heeswijk, Hans van Heeswijk Architecten
  • Evelyn Jansen, Stichting De Stad
  • Em. prof ir Leo Wagemans, constructeur, hoogleraar civiele techniek TU Delft

Drs. Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, is secretaris van de jury (zonder stemrecht).

Eerste ronde
Op 15 december 2014 woonden ca. 125 geïnteresseerden de informatiebijeenkomst bij, die plaatsvond in het Stadskantoor Dordrecht. Wethouder Piet Sleeking verwelkomde de aanwezigen, Edwin van Son (gemeente Dordrecht) gaf een toelichting op de opgave, Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) gaf een toelichting op de procedure. De vragen en antwoorden die bij deze bijeenkomst aan de orde waren, plus de vragen die schriftelijk zijn gesteld, zijn op 19 december gepubliceerd in de Nota van inlichtingen. Het bepaalde in deze Nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement van de Open Oproep Prins Clausbrug Dordrecht.
127 deelnemers zonden een visie in voor de eerste ronde. Het resultaat van deze eerste ronde is gepubliceerd op 18 februari 2015.

De registratietermijn voor deelname aan de prijsvraag is gesloten op 21 januari 2015 om 17:00 uur.
De inzendtermijn voor deelname aan de prijsvraag is gesloten op 23 januari 2015 om 17:00 uur.