Prijsvraag WHO CARES van start

nieuwsbericht | 19 januari 2017

"De kunst van het samenleven": onder dit motto van de Rijksbouwmeester is de prijsvraag WHO CARES gisteren uitgeschreven bij een drukbezochte startbijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Gezocht worden innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Omdat de vraag van WHO CARES zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team bevat tenminste één professioneel ontwerper.

Presentaties
De prijsvraag werd tijdens de kick off bijeenkomst toegelicht door juryvoorzitter Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), juryleden Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas) en Pauline Meurs (RVS), Ingrid Doorten (projectteam, RVS) en jury secretaris Cilly Jansen (Architectuur Lokaal). Hiernaast zijn de vier locaties van prijsvraag WHO CARES toegelicht door Ruud Guyt (wethouder Sittard-Geleen), Tjeerd Herrema (wethouder Almere), Onno de Zwart (directeur publieke gezondheid, welzijn en zorg Rotterdam) en Bert Horst (projectleider WHO CARES Groningen). Alle presentaties en foto's van de bijeenkomst worden gepubliceerd op de website van de prijsvraag: www.prijsvraagwhocares.nl.

Locaties
Er zijn vier wijken uitgekozen in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. In de eerste ronde van de prijsvraag kunnen deelnemers voor één van deze wijken een beknopte maar sprekende visie op de opgave indienen, inclusief een schetsmatige verbeelding. Het is ook mogelijk om een inzending in te sturen die hier van afwijkt en ‘locatieloos’ is.
De eerste ronde verloopt anoniem. De jury kiest maximaal vijf inzendingen per locatie. De inzenders van de geselecteerde visies werken deze uit in de tweede ronde. Uiteindelijk wijst de jury per locatie een winnaar en een runner up aan.
Bekijk hier meer informatie over de vier locaties. Per wijk is een document met achtergrondinformatie te downloaden.

Het reglement & vragen
Het reglement voor de prijsvraag is hiernaast te downloaden. Vragen over de prijsvraag en over het reglement kunnen uitsluitend via het vragenformulier op de website van de prijsvraag worden gesteld. De vragenronde sluit op 3 februari om 12.00 uur. De vragen en de antwoorden daarop worden gebundeld in een nota van inlichtingen die op 10 februari wordt gepubliceerd op de website.

Registratie voor deelname
Vanaf 10 februari kunnen deelnemers aan de prijsvraag zich via de website registreren om definitief deel te nemen. Let op: aanmelding en/of deelname aan de kick off bijeenkomst van 18 januari in Almere geldt niet als registratie voor deelname aan de prijsvraag. Registratie is vanaf 10 februari via de website mogelijk.
Voor de eerste ronde van de prijsvraag gelden een aantal belangrijke momenten:

  • Sluiting vragenronde vrijdag 03-02-2017, 12.00 uur (middag)
  • Publicatie nota van inlichtingen & start registratie deelname vrijdag 10-02-2017
  • Sluiting registratie deelname dinsdag 07-03-2017, 12.00 uur (middag)
  • Sluiting inzendtermijn dinsdag 14-03-2017, 12.00 uur (middag)
  • Toetsing van de inzendingen, maart 2017
  • Beoordeling van de inzendingen door de jury en voorbereiden publicatie n.a.v. de inzendingen, april 2017
  • Bekendmaking resultaat 1e ronde, maandag 08-05-2017 in Rotterdam
  • Start 2e ronde, bijeenkomsten per locatie, mei / juni 2017

WHO CARES (grijs)De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen en de provincie Limburg. De prijsvraag wordt uitgevoerd in samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, Nederlandwordtanders en Architectuur Lokaal. Het reglement is opgesteld aan de hand van KOMPAS bij Prijsvragen.