Opgeleverd: prijsvraag Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere

Archief nieuwsbericht | 10 september 2019 | 13 september 2019 | 20:00 - 22:00 | Pakhuis De Zwijger | Amsterdam

Foto: Adrienne Norman

Zestien Tiny Houses zijn de afgelopen jaren in Almere opgeleverd. De huisjes zijn het resultaat van prijsvraag 'Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!' die in 2016 door de gemeente Almere werd uitgeschreven. Ter gelegenheid van de afronding van de BouwEXPO Tiny Housing wordt op vrijdag 13 september het boek 'Klein Wonen Small Homes' gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Ontwerpers, beleidsmakers en een filosoof nemen het Tiny Housing-fenomeen onder de loep.

Boek Klein Wonen Small Homes. The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere
In het boek 'Klein Wonen Small Homes. The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere' wordt de totstandkoming van de wijk met Tiny Houses tot in het kleinste detail beschreven. Ook passeert het maakproces de revue: van bestemmingsplan en welstand tot verkavelingsplan, en van grondovereenkomsten, tijdelijk gebruik en omgevingsvergunning tot de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit. Daarmee worden bouwstenen aangereikt die overal kunnen worden toegepast. Het boek werd uitgegeven in samenwerking met gemeente Almere / Woningbouwatelier. Kajsa Ollongren, minister van BZK schreef het voorwoord.

Presentatie Pakhuis De Zwijger
Jacqueline Tellinga
, medeauteur en samensteller van 'Klein Wonen Small Homes' presenteert het boek op 13 september in Pakhuis De Zwijger. Voor filosoof en kunstenaar Arne Hendriks, tevens jurylid van de prijsvraag, vormde de Tiny House-beweging een belangrijke inspiratiebron voor zijn onderzoek The incredible shrinking man. Rick Buchter, Geurt Holdijk en Ana Rocha vertellen over hun winnende ontwerpen. Tot slot wordt de blik op Amsterdam gericht en voeren experts een gesprek over de vraag waar in Amsterdam nog ruimte zou zijn voor Tiny Houses.

Prijsvraag
De ideeënprijsvraag Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere! werd in 2016 uitgeschreven door de gemeente Almere in samenwerking met Architectuur Lokaal. Met deze prijsvraag wilde de gemeente mogelijkheden van huisvesting van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen in een BouwEXPO verkennen. Gevraagd werd om een visie op het ‘ideale’ Tiny House, waarin een beeld wordt geschetst van huisvesting van kleine huishoudens in een compacte, betaalbare wooneenheid van maximaal 50 m2. De gemeente streefde naar realisatie van winnende inzendingen in het Homeruskwartier. Een jury onder voorzitterschap van Franc Weerwind, burgemeester van Almere, wees 25 winnaars aan uit de 245 inzendingen die waren ingediend.

Meer informatie
Presentatie Pakhuis De Zwijger, 13 september 20.00 uur: zie programma.
Boek Klein Wonen Small Homes. The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere, Jacqueline Tellinga, paperback 15,5 x 22 cm, 320 pagina's met ca. 250 illustraties in kleur, tekst Nederlands en Engels, ISBN 978 90 6868 783 5, € 19,95, te bestellen bij Uitgeverij Thoth.

De prijsvraag is uitgevoerd aan de hand van KOMPAS light Prijsvragen.