Open Oproep Kunstwerf Groningen

Archief nieuwsbericht | 17 februari 2017 | 17 februari - 21 juli 2017

DCIM100MEDIADJI_0024.JPGHet Ebbingekwartier is een jonge, creatieve stadswijk aan de rand van de binnenstad van Groningen. Dit gebied levert een flinke bijdrage aan eigentijds stedelijk wonen voor diverse doelgroepen, nieuwe vormen van studentenhuisvesting en creatief ondernemerschap, en krijgt na een aantal jaren met tijdelijke functies meer en meer definitief vorm. De gemeente schrijft de Open Oproep Kunstwerf Groningen uit om het beste ontwerp te vinden voor permanente huisvesting van vijf podiuminstellingen in het Ebbingekwartier. Hiermee kiest de gemeente voor een aanpak die past bij de culturele context van het gebied en hoopt zij ook jonge, vernieuwende architecten de kans te geven om aan de ambities bij te dragen. De gemeente wil tot realisatie van het winnend ontwerp komen en vervult daarbij de rol van opdrachtgever. De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Nieuwe hotspot
De gemeente Groningen wil het Ebbingekwartier een extra impuls geven door aandacht voor cultuur. Dat biedt een geweldige kans om het gebied opnieuw een eigen, herkenbare identiteit te geven binnen de stad als geheel en tegelijk om aanleiding te bieden voor crossovers en experimenten. Bij de herontwikkeling van het Ebbingekwartier worden tal van urgente ruimtelijke ontwikkelingen vervlochten, waarbij bestaande en nieuwe creatieve en culturele functies in een groter gebied op elkaar kunnen worden betrokken. Het gaat bijvoorbeeld om de campus voor de University College met wonen, research, wetenschaps-, cultuur- en sportvoorzieningen, de nieuwbouw van een basisschool, het Studenthotel, de komst van het belangrijke Centraal Busstation UMCG en het Universiteitstheater met podium. Deze ontwikkelingen dragen in samenhang bij aan de noodzakelijke dynamiek die het Ebbingekwartier doormaakt op weg naar uitbreiding en vernieuwing van de historische stad. Evenementen en horeca op het Ebbingekwartier zorgen voor een nieuwe ‘hotspot’.
Door realisatie van permanente huisvesting voor vijf culturele podiumgezelschappen, die nu deels in het gebied en deels elders in de stad zijn gehuisvest, neemt de diversiteit aan functies toe en wordt het Ebbingekwartier nog aantrekkelijker als woon-, werk- en leefomgeving. Bovendien draagt dit voornemen van een ‘makersplek’ bij aan de ambities uit City of Talent, Cultuurnota 2017-2020 van de gemeente om zowel meer en nieuw publiek voor kunst en cultuur te bereiken, als de binnenstad tot een ‘huiskamer’ te maken waar iedereen op een laagdrempelige wijze met cultuur in aanraking kan komen.

Prijsvraag & reglement
De Open Oproep Kunstwerf Groningen is een openbare projectprijsvraag die verloopt in twee ronden.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen. De inzenders hiervan worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin aan hen wordt gevraagd hun visie uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. Uit deze inzendingen wordt één ontwerp als winnend plan geselecteerd.
In het vervolg op de prijsvraag is het de bedoeling dat het ontwerp door de winnaar wordt uitgewerkt in nauwe samenwerking met de te contracteren uitvoerende partij. Voor de maximaal vier overige deelnemers aan de tweede ronde stelt de uitschrijver een prijzengeld van in totaal € 30.000 excl. btw ter beschikking.
De prijsvraag verloopt geheel digitaal, volgens het reglement Open Oproep Kunstwerf Groningen dat u hiernaast kunt downloaden. De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed, kenmerk 131180.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten. De registratie voor deelname werd, vanwege de Paasdagen, verlengd met één dag en sloot op 18 april 2017 om 12.00 uur (middag). De inzendtermijn is gesloten op 20 april 2017 om 12.00 uur (middag).

Informatiebijeenkomst en vragen
Op vrijdag 10 maart 2017 heeft de gemeente Groningen een informatiebijeenkomst op locatie georganiseerd voor geïnteresseerden in deelname aan de prijsvraag. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt, dat op 13 maart op deze webpagina is gepubliceerd (bijlage 10, 11 en 12).
De vragenronde is gesloten op vrijdag 17 maart 2017 om 12.00 uur (middag). De vragen en antwoorden zijn op 22 maart 2017 op deze webpagina gepubliceerd (bijlage 13).
Op 28 maart 2017 heeft de uitschrijver een tweede nota van inlichtingen gepubliceerd op deze website (bijlage 13A).

Beoordeling inzendingen
De inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, flexibiliteit, innovatie, haalbaarheid, duurzaamheid en interactie. De jury, onder voorzitterschap van wethouder Roeland van der Schaaf, bestaat verder uit Jaap Evert Abrahamse, specialist historische stedenbouw bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Dolf Dobbelaar, zelfstandig architect, Kirsten Hannema, bouwkundig ingenieur, architectuurcriticus voor o.a. De Volkskrant, Guy Weizman, algemeen directeur NNT / club Guy&Roni en Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester van de gemeente Groningen.
Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) is secretaris van de jury; Stef Bogaerds (stedenbouwkundig ontwerper, projectmedewerker Architectuur Lokaal) verricht ondersteunende werkzaamheden.