In opdracht van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Droomhuizen

Archief prijsvraag | 2001 | Nederland
Openbare ideeënprijsvraag voor particuliere woningen, uitgeschreven onder jonge architecten, door internationaal perscentrum Nieuwspoort. Naar aanleiding van de volkshuisvestingsnota Mensen, wensen, wonen en de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland, waarin meer invloed van bewoners op hun...