Droomhuizen

Archief prijsvraag | 2001 | Nederland

Openbare ideeënprijsvraag voor particuliere woningen, uitgeschreven onder jonge architecten, door internationaal perscentrum Nieuwspoort.

Naar aanleiding van de volkshuisvestingsnota Mensen, wensen, wonen en de architectuurnota Ontwerpen aan Nederland, waarin meer invloed van bewoners op hun eigen woonomgeving werd bepleit, nam de Kunstcommissie van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort het initiatief om een ideeënprijsvraag uit te schrijven. Aan jonge architecten werd gevraagd een kwalitatief hoogwaardig, vrijstaand woonhuis te ontwerpen, dat bovendien een goed alternatief moest zijn voor de standaard cataloguswoning die nu wordt aangeboden.

37 architecten zonden een ontwerpidee in. De inzendingen werden beoordeeld door een vakjury onder leiding van Carel Weeber, en door een publieksjury. De eerste prijs werd gewonnen door Arjan Duin met het ontwerp 'Huisje, Boompje, Beestje, een Nederlands droomhuis', Maarten Janssen kreeg de tweede prijs voor zijn woonhuis met het motto 'Wegdromen in de gestructureerde ruimte', en de derde prijs ging naar Ronald Janssen voor zijn woonhuis '16AD. Bij de prijsuitreiking in perscentrum Nieuwspoort werd bekend dat wethouder Hollebrand van Heemskerk drie kavels in zijn gemeente beschikbaar zou stellen voor uitvoering van de winnende ontwerpen. In het bestemmingsplan Waterakkers-Lunetten, waar 800 woningen zullen worden gebouwd, worden hiervoor drie kavels gereserveerd. De situering wordt bepaald in samenspraak met de supervisor van het gebied, Max van Huut.

Via de website van het ministerie van  VROM brachten 2800 mensen een stem uit op hun favoriete droomhuis. Het ontwerp Wonen in vrijheid van de architect Hans Moné werd met 469 stemmen publiekswinnaar.

In het boek Droomhuizen zijn de 37 ontwerpen uitgebreid gedocumenteerd. Wie zijn eigen huis wil bouwen, kan het boek gebruiken als een ideeënboek.

Lees ook
- Particulier opdrachtgeverschap niet alleen voor miljonairs, Architectuur Lokaal #34, 2002 (download hiernaast: 'Droomhuizen')
- Architect doet stap naar burger, Marianne Witvliet, 15 september 2001