Kleinschalige stedenbouw en goed aanbesteden: 28 mei in Leeuwarden

Archief publiek opdrachtgeverschap | 28 mei 2014 | Leeuwarden

Wat is de overeenkomst tussen Rotterdam en Leeuwarden? De gemeenten liggen diagonaal tegenover elkaar in het land, Rotterdam is een grootstedelijke havenstad bij uitstek, Leeuwarden ligt in een weids landelijk gebied waarin de focus op water en zuivel ligt. Beide gemeenten zijn voorlopers in het experimenteren met mogelijkheden om een passende aanpak te vinden voor ruimtelijke opgaven, die overal in Nederland binnen het aanbestedingsrecht moeten worden gerealiseerd. Bij de eerste editie van de leergang Succesvol Aanbesteden, op 21 mei, stond het Rotterdamse Protocol Ontwerperselecties centraal. Op 28 mei vindt de tweede bijeenkomst plaats in Leeuwarden.

De mooiste gebouwen in Leeuwarden
In Leeuwarden ligt de aandacht op ‘microstedenbouw’. De gemeente zoekt niet naar ‘het mooiste gebouw van Nederland’, maar naar gebouwen die mooi zijn in de stad, aldus directeur stadsontwikkeling Harmen de Haas. Daarbij worden - zelfs in crisistijd - goede resultaten geboekt. Net als in Rotterdam gaat het er in Leeuwarden om, de aandacht te concentreren op de voorfase. Hoe Leeuwarden dat doet, kunt u horen op 28 mei. Speelt mee dat in Leeuwarden de diensten makkelijker bij elkaar te krijgen zijn omdat de schaal van de stad kleiner is? Of zijn de recente ontwikkelingscompetities een probaat instrument om de regionale economie een impuls te geven?

Deelname aan excursie en debat in Leeuwarden op 28 mei is nog mogelijk
Het debat wordt voorafgegaan door een excursie langs het recente woningbouwproject Jabikswoude, waar aannemers en architecten samen optrekken en het cluster voor jongerencultuur, Harmoniekwartier, met een poppodium. Ook wordt een bezoek gebracht aan de uitbreiding van de Watercampus, een innovatief watertechnologiecentrum dat een van de belangrijkste dragers voor de economie van de stad zal worden. De kosten voor deelname aan het dagprogramma, incl. excursie per bus, documentatie en lunch, bedragen € 145,00 p.p. excl. btw. Aanmelding voor deelname is mogelijk via het onderstaande formulier.

Prijsuitreiking Waterwoningen Wiarda
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag Waterwoningen Wiarda, uitgeschreven door de gemeente Leeuwarden, in het Fries Museum. De inzendingen zijn tot 28 mei in de hal van het museum te zien. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Henk Deinum. Deelnemers aan de bijeenkomst zijn van harte welkom om de prijsuitreiking bij te wonen.

Protocol Ontwerperselecties in Rotterdam
Op 21 mei vond de eerste van de driedelige leergang ‘beter aanbesteden’ plaats in het kader van het Actieprogramma Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, in het gebouw ‘De Rotterdam’, ontworpen door OMA van Rem Koolhaas. Voorafgaand werd met de gemeente Rotterdam, architecten en adviseurs, onder meer het Dakpark bezocht, dat zijn voltooiing nadert. Het opgetilde, zes kilometer lange park, met indrukwekkend uitzicht over het havengebied, is een belangrijke verrijking voor de buurt en voor de brede omgeving. Het gebouwtje dat Vitibuck Architects ontwierp voor de toezichthouders van de speeltuin in het park was mogelijk via de Open Oproep, een procedure die deel uitmaakt van het gemeentelijke Protocol Ontwerperselecties.
Dit protocol biedt duidelijkheid over de gemeentelijke aanpak van architectuuropdrachten, ook voor de architecten. Hiernaast heeft de gemeente het Architectenplatform opgezet, dat is ondergebracht bij architectuurcentrum AIR. In dit platform komt de gemeente regulier bijeen met de beroepsgroep om te overleggen over de toekomst van de stad.
Het protocol en het platform zijn belangrijke instrumenten voor de gemeente Rotterdam, die architectuur hoog in het vaandel heeft staan. Toch blijkt in de praktijk dat het niet alleen om externe, maar zeker ook om goede interne communicatie gaat om de beoogde ruimtelijke kwaliteit te realiseren; inkopers en ruimtelijke professionals spreken niet altijd dezelfde taal. Om dat goed voor elkaar te krijgen is tijd nodig maar ook: het opdoen van ervaringen. Daarbij blijkt dat goed opdrachtgeverschap vooral staat of valt met aandacht voor de voorfase: een heldere beschrijving van de opgave en de ambitie is dan onontbeerlijk. Politieke steun is daarbij essentieel, en dan helpt zo’n protocol.
Vitibuck kon aan de slag omdat de gemeente jong talent een kans geeft. Toch kwam ook de vraag aan de orde, of denkbaar is dat gemeente inspeelt op de nieuwe aanpak van jonge, ondernemende architecten, die zelf opgaven ruimtelijke opgaven zien in de stad, waarvoor ze mogelijkheden zien. Ze nemen initiatieven, overleggen met bewoners en ondernemers, maar stuiten dan op wet- en regelgeving die verdere ontwikkeling belemmert. Zijn daar mogelijkheden voor te bedenken?
Het Protocol Ontwerperselecties wordt in juni gepubliceerd.

SFCI logo