Jonge professionals gezocht voor Atelier Zwolle-Zuid

Archief 6 oktober 2016 | nieuwsbericht | 11 november - 29 november 2016 | Zwolle / Amsterdam

161004_oproep atelier zwollezuidDe gemeente Zwolle wil met bewoners en ondernemers in gesprek over toekomstige opgaven in Zwolle-Zuid, een stadsdeel met 33 duizend inwoners. Daarom zet de gemeente met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een ontwerpatelier op. Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor een vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners? En sluit het woningaanbod aan op toekomstige inwoners? Over deze en meer onderwerpen buigen jonge ontwerpers zich met bewoners en ondernemers, samen met Wouter Valkenier en Tess Broekmans als mentoren. Atelier Zwolle-Zuid vindt plaats in november; de resultaten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich nu aanmelden voor deelname.

Opgave & omgevingsvisie
Zwolle richt zich op 'toekomststerke' woonwijken. In deze context doet de gemeente samen met Saxion Hogeschool onderzoek naar de toekomstwaarde van Zwolle-Zuid. De wijk doet het op dit moment goed, maar dat kan de blik op mogelijke knelpunten in de toekomst vertroebelen. Toch is het van groot belang om toekomstige kansen en bedreigingen op de kaart te krijgen. Atelier Zwolle-Zuid verkent samen met bewoners, experts en belanghebbenden de ruimtelijke toekomst van de wijk. Doel is om de gemeente te voorzien van uitgangspunten en ambities voor het opstellen van de omgevingsvisie, die als werktitel ‘Mijn Zwolle van morgen’ heeft.

Wat gaan we doen?
Acht jonge ontwerpers gaan aan de slag in een intensief ontwerpatelier onder leiding van Vincent Kompier en Stef Bogaerds van Architectuur Lokaal. Wouter Valkenier (Studio Valkenier) en Tess Broekmans (URHAHN stedenbouw en strategie) treden op als mentoren voor de inhoudelijke begeleiding. Het Atelier vindt plaats op drie dagen in november:

  • 11 november, Zwolle: dag- en avondprogramma op locatie: kennismaking, excursie door de wijk en lezing, atelier met bewoners, belanghebbenden en betrokkenen;
  • 14 november, Amsterdam: dagprogramma: verbeelding van de mogelijkheden in een aantal scenario’s;
  • 29 november, Zwolle: avondprogramma: presentatie van de resultaten door de ontwerpers en mentoren aan de gemeenteraad van Zwolle.

Deelname, aanmelding en vergoeding
Deelname aan Atelier Zwolle-Zuid staat open voor maximaal acht startende architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Het tijdsbeslag is in totaal 24 uur. Deelnemers ontvangen na de eindpresentatie een vergoeding van € 750,00 excl. btw. en reiskosten, onder voorwaarde van aanwezigheid bij het gehele programma op 11, 14 en 29 november. Kosten zoals vervoer ter plaatse en eten en drinken worden vergoed.
De inzet telt mee voor de bij- en nascholing voor de Wet op de Architectentitel; na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan uiterlijk 18 oktober 2016 aan via een mail aan Stef Bogaerds met daarin een korte motivatie (max. half A4) en C.V. Daaruit blijkt:

  • je bent architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect;
  • je bent een startende professional;
  • je hebt affiniteit met de opgave;
  • je hebt goede communicatieve en grafische vaardigheden.

Op basis hiervan worden de deelnemers geselecteerd door Atelier ZZ en de mentoren. Uiterlijk 21 oktober ontvang je bericht of je geselecteerd bent voor Atelier Zwolle-Zuid.

Meer weten?
Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid.
Het meest recente atelier van Atelier ZZ vond plaats in de Provincie Fryslân. Lees hier de resultaten. Meer informatie, ook over eerdere ateliers van Atelier ZZ, is te vinden op MijnOmgevingsvisie.nl