Herinrichting Sociëteit Nieuwspoort

Archief prijsvraag | 2000 | Internationaal Perscentrum Nieuwspoort

Ontwerp Wim van Hornsveld

De stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort heeft in 1999 een prijsvraag uitgeschreven onder jonge interieurarchitecten met als doel het verkrijgen van goede ideeën voor de vernieuwing van het interieur van de sociëteit Nieuwspoort. Aan Architectuur Lokaal is gevraagd deze prijsvraag inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen. Met deze vraag werd voor de eerste keer invulling gegeven aan het voornemen van Architectuur Lokaal om bij te dragen aan het concreet opstellen van een wedstrijdprogramma en het behulpzaam zijn bij de organisatie van een wedstrijd.

Het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort werd in 1962 opgericht en vond na lang zoeken een onderkomen in een vervallen huisje aan de Hofsingel, een tegen de Tweede Kamer aanleunend monument. In de loop der jaren werd het pand verbouwd en uitgebreid. Eind jaren tachtig werd duidelijk dat Nieuwspoort moest wijken voor de uitbreiding van de Tweede Kamer. In 1992 werd de huidige behuizing van het Perscentrum Nieuwspoort in gebruik genomen. Nieuwspoort zit nu op de begane grond van het voormalig Hotel Central aan de Lange Poten. Het gehele gebouw is geïntegreerd in de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Na zeven jaar in gebruik te zijn was er behoefte ontstaan om de sociëteit een nieuw gezicht te geven. De opgave van de prijsvraag was het leveren van (ontwerp)ideeën wat betreft vorm en functie, voor de herinrichting van de sociëteit.

De wedstrijd ging in december 1999 van start. 33 van de 98 inschrijvers dienden een plan in. De jury bestond uit J. van Nieuwenhoven (voorzitter jury en voorzitter Tweede Kamer), P. Nouwen (vm hoofddirecteur ANWB en adviseur in het bedrijfsleven), W. Patijn (Rijksbouwmeester), M. van Severen (interieurarchitect), K. Spanjers (voorzitter BNI) en M. van Weezel (journalist Vrij Nederland); secretaris was T. Idsinga (Architectuur Lokaal).

De opening van de tentoonstelling van de inzendingen vond plaats op16 mei in Nieuwspoort. De leden van de sociëteit konden hun voorkeur voor de inzendingen uitspreken. Op 30 mei werd de prijs van de wedstrijd uitgereikt, werd het juryrapport gepresenteerd en de publieksprijs bekendgemaakt.

De eerste prijs werd uitgereikt aan interieurarchitect Wim van Hornsveld met zijn ontwerp Doorzicht. De tweede prijs werd gewonnen door Media-lounge van Mars interieurarchitecten en de derde prijs door In zicht van Puister Deneke architecten.
Het bestuur van Nieuwspoort heeft besloten de inzending van één van de prijswinnaars, Mars Interieurarchitecten uit Rotterdam, uit te laten werken en te realiseren. De verbouwing is voorzien in de zomer van 2001, maar werd uiteindelijk niet gerealiseerd.